Bank BPH rozpoczyna migrację do systemu Pekao

Migracja danych klientów BPH do systemu Pekao ma się zakończyć w maju br.

Migracja danych klientów BPH do systemu Pekao ma się zakończyć w maju br.

W związku z rozpoczęciem procesu połączenia z bankiem Pekao, w weekendy - od godziny 23.00 w piątek do 6.00 - niedostępne będą elektroniczne kanały dostępu do rachunków BPH. Niedogodności są związane głównie z koniecznością przeniesienia danych klientów BPH do stosowanego w Pekao systemu centralnego Systematics. Migracja będzie dotyczyć jedynie rachunków klientów, których obsługa została przeniesiona do Pekao. Pozostała część banku - tzw. mini BPH - która nie zostanie włączona w struktury Pekao, ma zostać przejęta przez GE Money Bank.


TOP 200