Badania ujawniły problemy związane z zarządzaniem wydajnością aplikacji

NetForecast i Network World przeprowadziły badanie dotyczące zarządzania wydajnością aplikacji. Wykazało ono, że administratorzy źle oceniają sytuację i często mierzą zupełnie inne parametry niż te, które powinni.

Błędna ocena sytuacji świadczy o istnieniu różnicy między potrzebami i praktyką. Dotyczy to w szczególności takich atrybutów wydajności, jak czas oczekiwania użytkownika końcowego na pojawienie się strony WWW czy czas odpowiedzi serwera. Badania pokazały dobitnie, że istnieje olbrzymia różnica między tym, jak ważne są to atrybuty, i jak często są w praktyce monitorowane i mierzone.

W ramach przeprowadzonych badań przepytano 364 szefów działów IT. Poproszono ich o ocenę ważności 12 atrybutów wydajności aplikacji oraz o to, aby powiedzieli, czy mierzą je w swoich centrach. W badaniach przyjęto założenie, że potrzeby i praktyka są zbieżne, jeżeli atrybut jest wymieniany jako ważny i jest mierzony, lub jeśli jest wymieniany jako nieważny - i nie jest mierzony. Pozostałe odpowiedzi oznaczały brak zbieżności między potrzebami i praktyką.

Zobacz również:

  • Wartość dodana dla HR w nowej skali

Atrybut wydajności, który jest ważny, ale nie jest mierzony, oznacza istnienie luki w pomiarach. Jeśli atrybut wydajności nie jest ważny a jest mierzony, mamy do czynienia z niepotrzebnym pomiarem.

Badania ujawniły problemy związane z zarządzaniem wydajnością aplikacji

Analiza odpowiedzi pokazała, że potrzeby i praktyka nie pokrywają się w 60% ankietowanych działów IT, a są zbieżne tylko w 40%. W 37% działów IT, w których potrzeby i praktyka nie są zbieżne, istnieje luka w pomiarach - inaczej mówiąc nie są mierzone istotne parametry wydajności. Natomiast w 23% tych działów IT mierzono nieistotne atrybuty wydajności.

W opinii respondentów, pięć najważniejszych atrybutów wydajności aplikacji, to: dostępność sieci, dostępność serwerów, czas oczekiwania końcowego użytkownika na wyświetlenie strony, czas oczekiwania na odpowiedź serwera i wykorzystanie przepustowości.

Spośród tych pięciu atrybutów wydajności, odnotowano poważną lukę w pomiarach (ponad 50% działów IT) dwóch atrybutów wydajności: czasu oczekiwania użytkownika na wyświetlenie strony i czas oczekiwania na odpowiedź serwera. W mniej niż 30% działów IT odnotowano lukę w pomiarach takich atrybutów wydajności, jak: dostępność sieci, dostępność serwerów i wykorzystanie przepustowości.

Okazuje się, że dwa atrybuty (czas oczekiwania końcowego użytkownika na wyświetlenie strony i czas oczekiwania na odpowiedź serwera) są dużo częściej źle monitorowane niż pozostałe. Wynika to z tego, że trudno je mierzyć, a na rynku nie ma zbyt dużo narzędzi pomagających w realizacji takiego zadania. Mierzenie czasów odpowiedzi wiąże się bowiem z koniecznością zsynchronizowania ze sobą kilku wydarzeń i z wyzwaniem tym nie radzi sobie spora część administratorów działów IT.

Oba te atrybuty wydajności odgrywają bardzo ważną rolę w ocenie jakości pracy centrum danych, warto więc o nie zadbać i dokładne je śledzić.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200