Badania i rozwój a zyski

Nie ma wyraźnego związku między wydatkami na badania i rozwój a znaczącą poprawą korporacyjnych wyników, takich jak wzrost sprzedaży, zysków czy dywidendy udziałowców - wynika z nowego światowego badania poświęconego innowacjom, przeprowadzonego przez Booz Allen Hamilton.

Jednak tempo korporacyjnych wydatków na R&D stale rośnie, ponieważ wielu dyrektorów nadal wierzy, że nakłady na innowacje są gwarancją przyspieszenia przyszłego wzrostu.

Booz Allen przeanalizował 1000 firm, które wydają w skali światowej najwięcej na badania i rozwój, aby znaleźć powiązanie między wydatkami na innowacje a wynikami firmy.

Zobacz również:

Z badania wynika, że pieniądze wydane na R & D wcale nie są gwarancją rezultatów. W badaniu przeanalizowano kilka przypadków udanych przedsięwzięć i nie można mówić o statystycznym związku między poziomem wydatków na R & D a niemal wszystkimi miernikami sukcesu biznesowego, takimi jak wzrost sprzedaży, wzrost przychodów brutto, zysk operacyjny czy kapitalizacja rynkowa. Jednocześnie wydatki na badania i rozwój nadal rosną w firmach. W 2004 roku firmy analizowane przez Booz Allen Hamilton wydały na R & D 384 mld USD, co oznacza roczny wzrost o 6,5% od 1995 roku.

Większe firmy mają przewagę - to kolejny wniosek z badania. Są w stanie wydać niższy odsetek przychodów na badania i rozwój niż mniejsze przedsiębiorstwa, uzyskując podobny efekt.

Badanie pokazuje także, iż wyższe wydatki na badania i rozwój niekoniecznie pomagają, za to zbyt niskie z pewnością działają na szkodę firmy. Firmy z 10% najmniej wydających na R & D radzą sobie gorzej od konkurencji pod względem przychodów. Natomiast firmy z 10% najhojniej wydających na badania i rozwój nie różnią się wynikami od firm wydających nieco mniej.

W ramach tej samej branży poziom wydatków na badania i rozwój znacząco różni się między firmami.

Wprowadzanie innowacji to proces a nie jednorazowe działanie. Najlepsze rezultaty wydają się być funkcją jakości procesu wprowadzania innowacji w firmie, a nie wypadkową poniesionych wydatków - podkreślają autorzy badania.

Wydatki na badania i rozwój są silnie skoncentrowane - 1000 firm, które wydają na ten cel najwięcej, wydało 384 mld USD w 2004 roku, kolejny 1000 już tylko 26 mld USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200