Badania Internetu

Największe światowe firmy, prowadzące badania dotyczące rynku internetowego zwalniają pracowników.

Firma Forrester Research zapowiedziała zwolnienie 111 osób pracujących w dziale badań, czyli 15 proc. wszystkich zatrudnionych w firmie. Forrester Reaserch ogłosił, że zwolnienia związane są ze spadkiem zapotrzebowania na badania dotyczące rynku internetowego.

W związku z recesją w branży IT wiele firm ograniczyło wydatki na badania dotyczące trendów na potencjalnym rynku, co szybko odbiło się na sytuacji firm badawczych. W ubiegłym roku 35 procent przychodów Forrester Research pochodziło z opracowań na temat Internetu, a w tym roku spadły one do 20 procent.

Redukcje zatrudnienia przeprowadziły także firmy Jupiter Media Metrix , która zwolniła 180 pracowników, czyli 18 procent swojej załogi i Gartner Group, gdzie pracę straciło 290 osób, czyli 6 procent zatrudnionych.