Backup na wiele różnych sposobów

Środowisko wirtualizowane zapewnia większą elastyczność firmie, ale powoduje, że backup jest bardziej skomplikowany. Prezentujemy, jak można wykonywać kopie bezpieczeństwa takiego środowiska.

Kopia bezpieczeństwa jest nieodłącznym składnikiem projektu i eksploatacji data center. Eksploatacja systemów w środowisku wirtualizowanym sprawia, że oprócz tradycyjnego modelu backupu, za pomocą agenta instalowanego wewnątrz systemu operacyjnego, możliwe są dodatkowe metody, które wykorzystują mechanizmy właściwe dla rozwiązań wirtualizacji.

Historycznie pierwszym rozwiązaniem backupu, nadal stosowanym, jest instalacja agenta backupowego wewnątrz chronionego systemu. Oprogramowanie to łączy się z serwerem, przesyłając do niego dane pobrane z systemu, który chroni. Agent taki ma wiele zalet - model backupu jest sprawdzony przez lata, kopia jest wykonywana przy wykorzystaniu dedykowanych rozwiązań, właściwych dla danej platformy (na przykład VSS dla systemów Windows Server, RMAN dla bazy Oracle), ponadto to samo oprogramowanie działa identycznie w środowiskach pracujących bezpośrednio na sprzęcie i wirtualizowanych. Model można wykorzystać praktycznie w każdej firmie, ale ma on również wady, na przykład kopiowanie kompletu danych z wielu miejsc. Nawet jeśli wykorzystuje się deduplikację, odbywa się ona w obrębie jednego strumienia. Ponadto opcja bare metal disaster recovery wymaga przygotowań oprogramowania do backupu, w niektórych modelach licencjonowania ta opcja jest dość kosztowna.

Kopie plikowe

Maszyny wirtualne stanowią pewien obszar na dysku, dzięki czemu można łatwo przenieść je między serwerami oraz wykonać kopię bezpieczeństwa. W rozwiązaniach wirtualizacji, takich jak VMware GSX Server, można do kopii bezpieczeństwa wykorzystać mechanizm kopii migawkowych albo wyłączyć maszynę i skopiować jej pliki. Ten drugi sposób jest często praktykowany w firmach z sektora MSP, które nie wymagają ciągłości działania niektórych usług, jest prosty i można do tego celu wykorzystać oprogramowanie dostępne za darmo. Nawet w większych instalacjach można w ten sposób wykonać backup oprogramowania obsługującego niekrytyczne procesy biznesowe - jest to sposób prosty, jego wadą jest konieczność zatrzymania maszyny wirtualnej oraz przesłania kompletu jej danych przez sieć.

Kopia migawkowa

Dzisiejsze oprogramowanie wirtualizacyjne (także te darmowe) ma i wykorzystuje mechanizm kopii migawkowych. Najważniejszą zaletą kopii migawkowych jest szybkość ich wykonania, a wadą jest większe obciążenie podsystemu wejścia/wyjścia. Niemniej jest to bardzo dobra metoda wykonywania kopii bezpieczeństwa pracujących maszyn. W przypadku aplikacji Microsoftu, takich jak Exchange, Sharepoint, SQL Server, narzędzia umożliwiają wykonanie spójnych snapshotów, co oznacza, że po odtworzeniu bazy z kopii, wynikiem będzie spójny stan bazy, nie wymagając przy tym żadnej procedury odzyskiwania transakcji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200