Backup jako usługa

W Polsce usługi backupu w chmurze wciąż są we wczesnej fazie rozwoju, ale mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych kopii zapasowych.

Rodzimi użytkownicy, także biznesowi, nie zawsze zdają sobie sprawę, jak nierozsądne jest przechowywanie danych tylko w źródłowej lokalizacji. Standardem jest tworzenie kopii zapasowych niesystematycznie oraz na mało bezpiecznych, nietrwałych nośnikach. Dlatego automatyczny backup do chmury może być ciekawym rozwiązaniem – obowiązki związane z bezpiecznym przechowywaniem danych spadają na operatora chmury, dysponującego odpowiednią infrastrukturą i wykwalifikowanym zespołem.

Okiem prawnika

Poza regulacjami branżowymi, np. dotyczącymi instytucji finansowych, prawo nie stanowi przeszkody, żeby przenosić dane do chmury. W przypadku danych osobowych należy pamiętać o dopełnieniu formalności, przede wszystkim o podpisaniu umowy powierzenia. Koniecznie trzeba ustalić, gdzie ulokowane jest centrum danych usługodawcy. Nie ma przeszkód, jeśli znajduje się na terenie Polski lub szerzej, w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na którym obowiązują europejskie przepisy, zgodne z polskimi. Natomiast ustawa o ochronie danych osobowych nakłada obostrzenia w przypadku usługodawców mających infrastrukturę poza EOG.

Największy potencjał chmura przedstawia z punktu widzenia firm MSP, dla których budowa własnego centrum danych, nie wspominając o zapasowym, jest dużym, często nieopłacalnym wyzwaniem. Chmura daje im możliwość pozbycia się zbędnej infrastruktury i przestarzałych metod sporządzania backupu. Ponadto podnosi poziom ochrony kopii zapasowych poprzez przeniesienie ich poza własną siedzibę.

Zobacz również:

Za korzystaniem z backupu w chmurze przemawia coraz większe wykorzystanie urządzeń mobilnych i pracy zdalnej. Wymaga to innego podejścia do kwestii zabezpieczania danych. Dzięki chmurze klient otrzymuje szybki dostęp do zasobów. Uniezależnia się od lokalizacji, w której działa firma, ponieważ backup przez łącze internetowe można wygodnie zrobić także z terenu. Nawet przez radiowe łącze 3G. Mimo to wielu klientów wciąż obawia się korzystania z usług chmurowych.

Wątpliwości nieco na wyrost

Klienci obawiają się o bezpieczeństwo, jednak dane w chmurze z reguły są lepiej zabezpieczone niż w siedzibie firmy. Szczególnie jeśli mówimy o podmiotach z sektora MSP, które często nie dysponują środkami na zatrudnienie wykwalifikowanej kadry IT i zakup sprzętu do ochrony danych. Dostawcy korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej i specjalistów od backupu.

Obawy może budzić kwestia utraty kontroli oraz kradzieży danych, np. przez pracowników kontrahenta. Dlatego najlepiej, jeśli dane są szyfrowane jeszcze przed wysłaniem na zewnętrzny serwer. To daje pewność, że pliki nie zostaną odczytane podczas transmisji, a także po zapisaniu w lokalizacji docelowej. Dzięki temu nawet administratorzy centrum danych nie odczytają plików klientów.

Problemem może być ewentualne uzależnienie od operatora. Z tego względu powinno się wcześniej zrobić rozpoznanie w zakresie możliwości migracji kopii zapasowych przechowywanych w chmurze.


TOP 200