Backup dla notebooka

Hewlett-Packard wprowadził na polski rynek streamery Colorado.

Hewlett-Packard wprowadził na polski rynek streamery Colorado.

Z archiwizacją danych przechowywanych na komputerach osobistych użytkownicy radzą sobie (lub nie) na wiele różnych sposobów. Jeśli komputer pracuje w lokalnej sieci komputerowej, to dane kopiowane są najczęściej na serwer sieciowy, gdzie o ich archiwizację muszą zadbać administratorzy. Jeśli jednak komputer znajduje się w domu, to jedyną formą zabezpieczenia danych jest kopiowanie ich do innego katalogu na tym samym bądź innym dysku twardym. Rozwiązanie to jest o tyle niepewne, że jeżeli nastąpi awaria dysku twardego, dane mogą być bezpowrotnie utracone. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku komputerów przenośnych, które wykorzystuje się zazwyczaj zarówno w pracy, jak i w domu.

Uznaje się, że najpewniejszą (z tanich) metod zabezpieczenia danych jest ich kopiowanie za pośrednictwem streamerów na specjalne taśmy. Większość z nich pracuje jednak w standardzie SCSI, co często uniemożliwia ich podłączenie do komputerów przenośnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów, związanych z zakupem karty PCMCIA, obsługującej standard SCSI. Rozwiązanie polega na zastosowaniu zewnętrznego nowego napędu taśmowego firmy Hewlet-Packard – HP Colorado 5GB, który można podłączyć do każdego komputera za pośrednictwem portu równoległego.

Instalacja

HP Colorado 5GB przygotowano do pracy z systemem Windows 95. Mimo że może on być obsługiwany także pod kontrolą DOS, Windows 3.x i Windows NT 4.0, to Windows 95 jest jedynym systemem, w którym instalacja odbywa się zgodnie z założeniami techniki przeciągnij i upuść. Wystarczy podłączyć napęd do portu równoległego komputera i uruchomić komputer. Urządzenie zostanie wykryte automatycznie i będą zainstalowane odpowiednie sterowniki z załączonego CD-ROM-u.

Wraz z napędem użytkownik otrzymuje oprogramowanie Colorado Backup firmy Cheyenne. Umożliwia ono wykonywanie archiwizacji pojedynczych plików, katalogów oraz całych dysków, a także ich późniejsze odtwarzanie. Oprogramowanie to pozwala także wygenerować dyskietki awaryjne, które mogą być wykorzystane w przypadku awarii dysku twardego do odtworzenia całej jego zawartości łącznie z systemem operacyjnym. Niestety, funkcja ta nie działa w systemie operacyjnym Windows NT 4.0.

Mechanika

HP Colorado 5GB obsługuje taśmy w standardzie Travan. Na takiej taśmie można zmieścić 5 GB danych (przy zastosowaniu kompresji) lub 2,5 GB danych nie skompresowanych. Dane zapisywane są z dużą, jak na łącze równoległe, prędkością - bez kompresji maksymalnie do 30 MB/s. Wyniki testów przeprowadzonych na dwóch plikach poddanych kompresji podczas zapisu są zamieszczone w tabelce.

Urządzenie zewnętrzne waży, łącznie z zewnętrznym zasilaczem, ok. kilograma, jest więc łatwe w przenoszeniu.

Jedynym mankamentem napędu Colorado jest to, że kasetki taśmowe wkładane i wyjmowane są z niego „na siłę”. Brakuje przycisku „Eject” bądź też funkcji w załączonym oprogramowaniu, która powodowałaby automatyczne wysunięcie kasetki. Co więcej, podczas pracy urządzenia kasetka nie jest zabezpieczona przed wyjęciem. W pesymistycznym wariancie można więc wysunąć taśmę podczas dokonywania na niej zapisu, co spowoduje zarówno zniszczenie taśmy, jak i utratę znajdujących się na niej kopii awaryjnych.

Mimo to należy jednak uznać HP Colorado 5GB za dobrą inwestycję dla wszystkich użytkowników komputerów przenośnych, którym zależy na bezpieczeństwie danych.

<hr size=1 noshade>HP Colorado 5GB

Producent: Hewlett-Packard

Informacje:http://www.hp.com/tape/colorado/t5gb.html

Cena: model zewnętrzny (testowany) – 1260 zł + VAT; model wewnętrzny – 1032 zł + VAT

Dystrybucja: Sieć dystrybucyjna firmy Hewlett-Packard


TOP 200