Backup danych w środowiskach wirtualnych

Podsumowanie

Bez względu na to, czy aplikacja działa w środowisku fizycznym, czy wirtualnym, utrata danych będzie tak samo katastrofalna w skutkach. Dlatego, planując wdrożenie technologii wirtualizacji serwerów, należy szczegółowo przemyśleć sposób, w jaki będą realizowane procesy tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania danych. Wybór danej technologii wirtualizacji często determinuje możliwości późniejszego backupu danych. Każda z metod wykonywania kopii backupu maszyn wirtualnych charakteryzuje się specyficznymi dla niej właściwościami, takimi jak wpływ na obciążenie serwera hostującego, granularność odtwarzania, poziom spójności, złożoność procesu, koszty implementacji i utrzymania.

Wszystkie trzy technologie wirtualizacji (VMware, Microsoft, Citrix) obsługują tradycyjne metody backupu/odtwarzania, wykorzystujące klienta aplikacji backupu. Jako alternatywę VMware oferuje metodę odciążenia hypervisora od operacji backupu poprzez mechanizm zastosowania serwera proxy VCB. Również XenServer dostarcza rozwiązanie odciążające hosty od operacji backupu, poprzez jego ścisłą integrację i wykorzystywanie technologii snapshotów oferowanych przez dostawców pamięci masowej typu SAN lub NAS. Backup Hyper-V opiera się głównie na metodach VSS backup, dostępnych w systemie Windows Server.


TOP 200