Backup danych w środowiskach wirtualnych

Jeśli jednak w danym środowisku brak kompatybilnego z VSS systemu backupowego, można wykorzystać wbudowaną w system operacyjny Windows 2008 Server funkcjonalność Windows Server Backup. Umożliwia ona backup hosta Hyper-V wraz ze wszystkimi rezydującymi na nim maszynami wirtualnymi. Ograniczenie, jakie pojawia się w takim rozwiązaniu, polega na tym, że możliwe do wykonania będą tylko backup oraz odtworzenie całego wolumenu, na którym rezydują maszyny wirtualne. W razie konieczności odtworzenia pojedynczej maszyny wirtualnej jest to dość kłopotliwe, gdyż będzie wymagać przywrócenia całego wolumenu.

Hyper-V, jak również i pozostałe technologie wirtualizacji, nie jest wolny od pewnych ograniczeń funkcjonalnych. Jednym z nich jest to, że dane z dysków fizycznych podłączonych bezpośrednio do maszyny wirtualnej nie mogą zostać backupowane z wykorzystaniem sterownika Hyper-V VSS writer. Konieczne w takim przypadku jest zastosowanie innej metody zabezpieczenia danych, takiej jak klient aplikacji backupowej, zainstalowany w OS maszyny wirtualnej. Ponadto wymaga się włączenia mechanizmu Volume Shadow Copy Services dla wszystkich wolumenów wykorzystywanych przez daną maszynę wirtualną. Każdy z nich musi przechowywać własne kopie migawkowe Shadow Services. Innymi słowy, kopia migawkowa wolumenu C: musi być przechowywana na wolumenie C:.

Citrix XenServer ma mechanizm wykonywania kopii migawkowej zarówno dla danych maszyny wirtualnej, jak i metadanych ją opisujących. Dostępne są dwa rodzaje kopii snapshot: zwykłe oraz wyciszane. Zwykłe kopie migawkowe są typu crash consistent i można je wykonywać dla wszystkich rodzajów maszyn wirtualnych, łącznie z maszynami na systemie operacyjnym Linux. Natomiast snapshoty wyciszane korzystają z mechanizmów Windows Volume Shadow Service (VSS), oferując możliwość stworzenia spójnej kopii migawkowej dla danych aplikacji typu Microsoft Exchange lub SQL Server. Wyciszane kopie migawkowe są bezpieczniejsze w przywracaniu, jednak ich wykonywanie może mieć duży wpływ na wydajność systemu. Na uwagę zasługuje fakt, że XenServer ściśle integruje się z systemami macierzy dyskowych (NetApp, EqualLogic). Dzięki temu, z jego konsoli można tworzyć kopie migawkowe na poziomie macierzy dyskowej.

Kopie migawkowe z poziomu podsystemu pamięci masowej

Jeśli maszyny wirtualne rezydują na przestrzeni dyskowej macierzy z mechanizmami tworzenia kopii migawkowych, to można je wykorzystać w procesie backupu środowiska wirtualnego. Kopie te są najczęściej wykonywane na poziomie wolumenu lub pojedynczych maszyn wirtualnych.

Backup danych w środowiskach wirtualnych

Standardowo snapshoty takie nie są zintegrowane z hypervisorem, dlatego konieczne jest wykonanie kilku kroków, aby zapewnić spójność danych. Kluczowe dla zachowania spójności jest zapewnienie spójności systemu plików na poziomie maszyn wirtualnych. Kiedy maszyna wirtualna zapisuje coś na dysk, operacja zapisu musi przejść przez warstwę wirtualizacji zanim trafi na pamięć masową. Krytyczne z punktu widzenia spójności jest zapewnienie stanu, w którym bufory wewnętrznego systemu plików maszyny wirtualnej oraz bufory I/O serwera hostującego, zostaną zrzucone na dysk.

Jednakże snapshoty takie samodzielnie nie zagwarantują spójności danych, jeśli wykonywane będą na systemach działających w trybie online. Dla krytycznych aplikacji wymagane jest uruchomienie dodatkowych skryptów wspomagających operację tworzenia kopii migawkowej.


TOP 200