Backoffice cyfrowej transformacji według VMware

Tegoroczna edycja konferencji VMworld koncentrowała się na adresowaniu wyzwań wynikających z cyfrowej transformacji. VMware stawia na integrację posiadanego stosu technologicznego oraz chmur publicznych, modernizację centrów danych i poprawę bezpieczeństwa, a także dostarczanie narzędzi do realizacji koncepcji Digital Workspace.

Kluczowym wyzwaniem, jakie na drodze do realizacji celów nakreślił Pat Gelsinger, CEO VMware, jest usunięcie silosów informacyjnych; jego zdaniem przedsiębiorstwa chcące w pełni wykorzystać potencjał niesiony przez cyfrową transformację muszą znaleźć sposób, by scalić kluczowe obszary: dostarczanie aplikacji w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie nimi, bezpieczeństwo urządzeń mobilnych i cyfrowego miejsca pracy, spójne interfejsy, narzędzia związane z produktywnością, infrastrukturę hiperkonwergentną oraz zarządzanie zasobami informacyjnymi firmy.

Aplikacje on-premise w chmurze publicznej

Długofalowa strategia VMware wykracza poza infrastrukturę, na której niegdyś skoncentrowana była działalność firmy. Dostawca przyjął podejście Cross-Cloud, którego głównym założeniem jest umożliwienie – w szczególności dużym firmom – adaptacji rozwiązań chmurowych bez konieczności wymiany posiadanej infrastruktury oraz ułatwienie zarządzania środowiskiem IT składającym się z różnych chmur i aplikacji on-premise dzięki ujednoliconemu zestawowi narzędzi.

Zobacz również:

  • Wydajność – tak, monitoring - niekoniecznie
  • Wirtualizacja aplikacji

Jednym z rozwiązań wychodzących naprzeciw koncepcji Cross-Cloud jest VMware Cloud on AWS – chmura publiczna, na którą klienci firmy mogą łatwo przenieść swoje aplikacje on-premise bez konieczności ich modyfikowania. VMware nawiązał także strategiczne partnerstwo z IBM – firmą, która jako pierwsza zaczęła używać technologii VMware, tworząc na jej bazie usługi chmury hybrydowej, nie wymagającej od klientów wymiany czy adaptacji posiadanych platform. Efektem pogłębiającej się współpracy IBM z VMware będzie możliwość przeniesienia używanych na własnych serwerach technologii bezpośrednio do chmury IBM Bluemix.

Backoffice cyfrowej transformacji według VMware

Pat Gelsinger, CEO VMware

Dodatkowo, wspólnie z Pivotal (spółka zależna Dell EMC i VMware) oraz Google, VMware uruchomił usługę Pivotal Container Service (PKS), dzięki której klienci korporacyjni będą w stanie budować kontenery na bazie narzędzia Kubernetes – zarówno z myślą o własnych centrach danych, jak i chmurze obliczeniowej Google. To rozwiązanie pomyślane przede wszystkim z myślą o adopcji cieszącego się coraz większym zainteresowaniem modelu FaaS (Function-as-a-Service).

Pokazujemy, że nie koncentrujemy się na konkretnym dostawy, ale dajemy klientom możliwość wyboru, z którego dostawcy publicznego będą korzystać” – podkreśla Mikołaj Wiśniak, Manager Systems Engineering w regionie Europy Wschodniej w VMware.

Skuteczna adopcja rozwiązań chmurowych umożliwia dużym organizacjom o skomplikowanej strukturze i dziedzicznej infrastrukturze IT – takim jak banki – dotrzymywać kroku mniejszym firmom, posiadającym bardziej elastyczne procesy i sprofilowane rozwiązania o węższym zakresie (np. fintechy). Z tego powodu „decyzje o wejściu w chmurę publiczną mają strategiczny charakter, często nie są podejmowane jedynie przez dział IT. Wiele do powiedzenia mają tu użytkownicy biznesowi. Dlaczego chmury publiczne zdobyły taką popularność? Ponieważ przyspieszają adopcję i skracają Time-to-Market” – stwierdza Mikołaj Wiśniak. „Klienci w Polsce mają dostęp do bardzo ciekawych ofert w chmurze. Całkowity koszt użytkowania takich rozwiązań, w tym praca dostawcy usługi czy koszt łącza MPLS z gwarancją jakości, wychodzą tu zdecydowanie taniej, niż w przypadku zagranicznych ofert, jak np. AWS” – dodaje.

Aby ułatwić przedsiębiorstwom sięganie po technologie chmurowe oraz zapewnić ich poprawne funkcjonowanie, VMware rozwija sieć partnerską (VMware Cloud Provider Program) z dostawcami usług w modelu cloud. Firma posiada w Polsce około 50 takich partnerów. Uzyskanie statusu partnerskiego wiąże się nie tylko z oferowaniem stosu technologicznego VMware, ale i odpowiednio wydajnymi platformami sprzętowymi, które musi posiadać dostawca. Podczas konferencji VMworld 2017 przedstawiciele firmy zapowiedzieli uruchomienie programu certyfikacji VMware Cloud Verified, którego celem będzie potwierdzanie zgodności usług dostawców z architekturą VMware Cloud Infrastructure. Znak „VMware Cloud Verified” będzie oznaczał, że dany dostawca chmury umożliwia uruchamianie, zarządzanie i zabezpieczanie aplikacji w środowiskach chmurowych za pomocą wspólnych narzędzi, bez względu na rodzaj chmury.

Transformacja i modernizacja centrów danych

Zbudowanie definiowanego programowo centrum danych (Software-defined data center) jest istotnym elementem umożliwiającym dużym organizacjom przejście do usługowego modelu dostarczania informatyki. SDDC wymaga zastosowania pakietu narzędzi, które stworzą warstwę pośrednią między infrastrukturą IT a aplikacjami. W skład pakietu SDDC wchodzą zatem rozwiązania służące do wirtualizacji mocy obliczeniowej, pamięci masowej, sieci oraz bezpieczeństwa, a także platformy do zarządzania oraz automatyzacji dostarczania tych zasobów.

Podczas konferencji VMworld 2017 przedstawione zostały rozwiązania wychodzące naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu aplikacjami hybrydowymi, mikroserwisami, konteneryzacją, a także usprawnianiem współpracy zespołów deweloperskich i operacyjnych. VMware pokazał m.in. pakiet vRealize Suite 2017, który ma zoptymalizować wydajność aplikacji i infrastruktury SDDC, a także wspierać środowiska chmurowe oraz aplikacje bazujące na kontenerach, niezależnie od dostawców czy przyjętych modeli usług cloudowych.

Nowoczesna infrastruktura IT musi uwzględniać także możliwość obsługi platform Internetu Rzeczy. „Technologia IoT wymaga kolekcji bardzo dużej ilości danych. Tego nie da się zrobić w sposób scentralizowany, dane musimy przetwarzać już na styku sieci. Rozproszenie danych i zapewnienie im wysokiej wydajności wymaga również wysokiej wydajności pamięci masowych” – wyjaśnia Mikołaj Wiśniak. Jeśli brzegi sieci zlokalizowane są u dostawców chmur publicznych, niezbędne do obsługi strumienia danych zasoby łatwo wyskalować tak, by zapewnić klientowi wymaganą dostępność. Co innego w przypadku konieczności używania zasobów znajdujących się po stronie organizacji (np. punkty dystrybucji firmy energetycznej). W takiej sytuacji nie obejdzie się bez przeanalizowania możliwości dostarczenia odpowiedniej dostępności. VMware proponuje tu wirtualizację pamięci masowej w technologii vSAN oraz stosowanie infrastruktury hiperkonwergentnej, które pomogą wyskalować niezbędne zasoby oraz zapewnić wydajność środowisk IoT.

Neutralność w stosunku do platform sprzętowych

VMware jest spółką zależną Dell EMC. W efekcie jest w stanie zaoferować pełne rozwiązania bazujące na infrastrukturze Dell EMC, osiągając wartość dodaną wynikającą z natywnie zintegrowanego stosu technologicznego. Jednocześnie przedstawiciele VMware – w tym CEO firmy, Pat Gelsinger – deklarują pozostawienie ostatecznego wyboru klientom. „Staramy się być przezroczyści w stosunku do platform sprzętowych” – mówi Mikołaj Wiśniak z VMware.

Narzędzia do budowy cyfrowego miejsca pracy

Niegdyś koncepcja Digital Workspace kojarzyła się z technologiami VDI (Virtual Desktop Infrastructure), a więc wirtualizacją stacji roboczych. Obecnie nie ma możliwości mówienia o cyfrowym miejscu pracy bez uwzględnienia urządzeń mobilnych, komputerów osobistych czy innych prywatnych urządzeń i narzędzi, które pracownicy wykorzystują na co dzień. Takie podejście pozwala zwiększyć ich produktywność i komfort pracy, ale z drugiej strony wymaga od działów IT zapewnienia bezpieczeństwa w momencie wprowadzania zewnętrznych urządzeń do firmowej sieci.

Z myślą o realizacji konceptu cyfrowego miejsca pracy, VMware stworzył Workspace One – system łączący elementy VDI, MDM (Mobile Device Management), platformy dostarczania aplikacji oraz zarządzania nimi. Workspace One składa się z kilku różnych elementów – dotąd odrębnych produktów dostawcy, które spięto i zoptymalizowano w ramach jednego rozwiązania.

AppDefense: bezpieczeństwo wspierane uczeniem maszynowym

VMware zaprezentował działające w czasie rzeczywistym rozwiązanie bazujące na uczeniu maszynowym, analizujące zachowanie aplikacji wewnątrz sieci klienta. AppDefense ma umożliwić bieżącą kontrolę nad bezpieczeństwem firmowego środowiska IT oraz szybszą reakcję na nietypowe zachowanie poszczególnych jego elementów. AppDefense to „wykorzystanie posiadanego przez nas potencjału wynikającego z widoczności aplikacji po stronie Hypervisora. Zainstalowane narzędzia optymalizacyjne, takie jak VMware Tools, pozwalają nam widzieć, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz aplikacji, oraz w jej otoczeniu sieciowym, w jaki sposób odbywa się komunikacja między komponentami aplikacji czy ze światem zewnętrznym. Na tej podstawie możemy utworzyć tzw. ‘odcisk palca’ danej aplikacji: ustalić, po jakich portach się komunikuje, jak często to robi, jakie jest przy tym użycie procesora” – tłumaczy Mikołaj Wiśniak. Gromadzone w tym procesie dane przechowywane są w dedykowanej bazie danych w chmurze – AppDefense to usługa świadczona w modelu cloud.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200