Baarns - prawa ręka Excela

Firma Baarns Consulting Group Inc. opracowała zestaw narzędzi ściśle zintegrowany ze środowiskiem Excela 4.0 o nazwie Baarns Utilities. Niektóre funkcje Baarns Utilities są po prostu rozszerzeniami funkcji już istniejących, inne pozwalają zaś na wykonanie złożonej operacji w jednym kroku. Do tych pierwszych można zaliczyć Autosave i Zoom. Autosave pozwala na zachowanie do 9 kopii zapasowych, przy czym automatyczne tworzenie kopii może być wywołane przez limit czasowy lub przekroczenie pewnej ilości zmian w dokumencie (bądź przez oba typy zdarzeń). Zoom umożliwia wygodne oglądanie i przesuwanie powiększonego dokumentu z poziomu okienka dialogowego.

Firma Baarns Consulting Group Inc. opracowała zestaw narzędzi ściśle zintegrowany ze środowiskiem Excela 4.0 o nazwie Baarns Utilities. Niektóre funkcje Baarns Utilities są po prostu rozszerzeniami funkcji już istniejących, inne pozwalają zaś na wykonanie złożonej operacji w jednym kroku. Do tych pierwszych można zaliczyć Autosave i Zoom. Autosave pozwala na zachowanie do 9 kopii zapasowych, przy czym automatyczne tworzenie kopii może być wywołane przez limit czasowy lub przekroczenie pewnej ilości zmian w dokumencie (bądź przez oba typy zdarzeń). Zoom umożliwia wygodne oglądanie i przesuwanie powiększonego dokumentu z poziomu okienka dialogowego.

Drugą grupę funkcji stanowią opcje jak Print Cleanser, służący do automatycznego usuwania elementów dokumentu zaburzających strukturę wydruku (np. złamane strony - page breaks), czy Print Special, umożliwiający ustalenie kolejności drukowania wybranych stron. Template Wizard pozwala na stworzenie przykładowej matrycy dokumentu, zaś Express Math - na przeprowadzenie prostych operacji arytmetycznych (jak zwiększanie lub zmniejszanie wartości) na zaznaczonych komórkach bez używania formuł matematycznych.

Użytkownicy uważają Baarns Utilities za świetnie dopracowany program, reagujący prawidłowo na błędy i nietypowe sytuacje. Jego cena wynosi 69,95 USD w wersji dla pojedynczego użytkownika. Jest też wersja dla sieci lokalnych (LAN), firma oferuje zniżki w zależności od ilości użytkowników w sieci.


TOP 200