Baan wzięty

Baan Polska i dwa inne oddziały firmy w Europie Środkowej i Wschodniej zostają w całości przejęte przez grecką firmę Singular Software.

Baan Polska i dwa inne oddziały firmy w Europie Środkowej i Wschodniej zostają w całości przejęte przez grecką firmę Singular Software.

Przechodzący reorganizację Baan Polska, podobnie jak inne oddziały Baan Company w Europie Środkowej i Wschodniej, zostaną wydzielone z macierzystej korporacji. Przejdą pod kontrolę partnera holenderskiego producenta systemów ERP, greckiego Singular Soft-ware. Spółka ta obejmuje 100% udziałów w filiach Baana w Grecji, Polsce, Czechach i na Węgrzech. Od tej pory Singular będzie odpowiedzialny za lokalizację, sprzedaż i obsługę instalacji oprogramowania Baana w całym regionie. Grecka firma stworzy Wschodnioeuropejskie Centrum Lokalizacji.

Singular, specjalnie na potrzeby międzynarodowego rozwoju, wyemitował w Grecji akcje. Dochody z emisji wyniosły równowartość ok. 50 mln USD. Firma prowadzi działalność w Grecji, na Cyprze, a także w większości środkowoeuropejskich krajów byłego bloku wschodniego.

Baan Polska zachowa swoją nazwę. Nie wiadomo czy dyrektorem generalnym firmy pozostanie Aleksander Benning. Decyzja ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Firmy o swojej decyzji nie poinformowały jeszcze polskich użytkowników systemów Baana. "Nie jesteśmy zaniepokojeni zmianą właściciela Baan Polska. Nasza sytuacja jest jednak wyjątkowa w porównaniu do innych klientów tej firmy w Polsce. Mamy bowiem podpisaną umowę o współpracy na poziomie korporacyjnym" - stwierdza Jerzy Żywicki, dyrektor zakładu informatyki w ABB Zamech w Elblągu.

Filia lokalizacji

Dotychczasowe bezpośrednie zaangażowanie finansowe Singular Software w inwestycje w Polsce to 8 mln USD, poniesione w ub.r. oraz w pierwszych dwóch miesiącach tego roku. Do końca 2000 r. Singular zainwestuje w Baan Polska kolejne 16 mln USD. "Po przeprowadzonych w ub.r. przez Baan Polska redukcjach zatrudnienia oraz ograniczeniu budżetu, nie planujemy dalszych cięć, a raczej stopniowe zwiększanie liczby pracowników" - mówi Yannis Charalabidis, dyrektor działu Business Development w Singular Software SA.

Planowane nieznaczne zwiększenie zatrudnienia jest związane częściowo z powołaniem w Polsce jednej z filii Wschodnioeuropejskiego Centrum Lokalizacji Baan, należącego w 85% do Singular Software, w 15% do Baana. Centrum ma siedzibę w Atenach. Jak twierdzą przedstawiciele zarządu Singular, polska filia w przyszłości będzie generować przychody rzędu kilku milionów dolarów rocznie. Oprócz lokalizacji systemów głównie na polski rynek, ma zająć się także - nadal nie określoną szczegółowo - współpracą z innymi ośrodkami w regionie, przy realizacji większych projektów.

Nie tylko Baan IV

Singular Software deklaruje rozwój usług konsultingowych, które mają być świadczone przez Baan Polska. Na takie działanie od dłuższego czasu czekają już niektórzy polscy klienci Baana. "Spodziewamy się, że polska filia Baan po reorganizacji, będzie kierowała się w stronę konsultingu" - mówi Jerzy Żywicki. "Mamy jednak nadzieję, że będzie to przede wszystkim doradztwo oparte na systemie Baan IV, a nie produktach innych firm" - dodaje. Obsługa systemu Baan IV, według deklaracji Singular Software, będzie podstawowym obszarem zainteresowania firmy w Polsce, choć nie jedynym. Firma zamierza wprowadzić do oferty konsultingowej także inne, nie związane z systemem Baana, usługi, dotyczące np. własnych produktów.

Singular zamierza kontynuować współpracę z obecnymi partnerami Baana.


TOP 200