Baan stratny w I kwartale

W zakończonym 31 marca I kwartale roku finansowego Baan odnotował stratę netto w wysokości 19 mln USD.

W zakończonym 31 marca I kwartale roku finansowego Baan odnotował stratę netto w wysokości 19 mln USD. W tym samym okresie roku ubiegłego firma odnotowała zysk netto 2 mln USD. Przychody firmy zmniejszyły się o 1,6% i wyniosły w I kw. 176 mln USD (179 mln USD rok wcześniej). Przedstawiciele Baana odmówili komentarza do podanych wyników.

Spadek przychodów można przypisać malejącym przychodom za udzielone licencje. Ich wartość spadła w zakończonym kwartale w porównaniu z analogicznym kwartałem ub.r. o 30% i wyniosła 65,2 mln USD (92,9 mln USD). Wzrosły natomiast przychody z obsługi systemów i świadczonych usług. Wyniosły one 111 mln USD, co oznacza ich 28-proc. wzrost w stosunku do I kw. ub.r. (86,5 mln USD).


TOP 200