Baan Polska został przejęty

Baan Polska i dwa inne oddziały firmy w Europie Środkowej i Wschodniej zostają w całości przejęte przez grecką firmę Singular Software.

Baan Polska i dwa inne oddziały firmy w Europie Środkowej i Wschodniej zostają w całości przejęte przez grecką firmę Singular Software.

Przechodzący reorganizację Baan Polska, podobnie jak inne oddziały Baan Company w Europie Środkowej i Wschodniej, zostaną wydzielone z macierzystej korporacji. Przejdą pod kontrolę partnera holenderskiego producenta systemów ERP, greckiego Singular Software. Spółka ta obejmuje 100% udziałów w filiach Baana w Grecji, Polsce, Czechach i na Węgrzech. Od tej pory Singular będzie odpowiedzialny za lokalizację, sprzedaż i obsługę instalacji oprogramowania Baan w całym regionie. Grecka firma stworzy Wschodnioeuropejskie Centrum Lokalizacji.

Singular, specjalnie na potrzeby swego międzynarodowego rozwoju, wyemitował w Grecji akcje. Dochody z emisji wyniosły równowartość ok. 50 mln USD. Firma prowadzi działalność w Grecji, na Cyprze, a także w większości środkowoeuropejskich krajów byłego bloku wschodniego.

Baan Polska zachowa swoją nazwę. Nie wiadomo czy dyrektorem generalnym firmy pozostanie Aleksander Benning. Decyzja ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Firmy nie poinformowały jeszcze o swojej decyzji polskich użytkowników systemów Baana. "Nie jesteśmy zaniepokojeni zmianą właściciela Baan Polska. Nasza sytuacja jest jednak wyjątkowa w porównaniu do innych klientów tej firmy w Polsce. Mamy bowiem podpisaną umowę o współpracy na poziomie korporacyjnym" - stwierdza Jerzy Żywicki, dyrektor zakładu informatyki w ABB Zamech w Elblągu.

Filia lokalizacji

Dotychczasowe bezpośrednie zaangażowanie finansowe Singular Software w inwestycje w Polsce to 8 mln USD, poniesione w 1998 r. oraz w pierwszych dwóch miesiącach 1999 r. Do końca 2000 r. Singular zainwestuje w Baan Polska kolejne 16 mln USD. "Po przeprowadzonych w ub.r. przez Baan Polska redukcjach zatrudnienia i ograniczeniu budżetu, nie planujemy dalszych cięć, a raczej stopniowe zwiększanie liczby pracowników" - mówi Yannis Charalabidis, dyrektor działu Business Development w Singular Software SA.

Planowane nieznaczne zwiększenie zatrudnienia jest związane częściowo z powołaniem w Polsce jednej z filii Wschodnioeuropejskiego Centrum Lokalizacji Baan, należącego w 85% do Singular Software, a w 15% do Baana. Centrum ma siedzibę w Atenach. Jak twierdzą przedstawiciele zarządu Singular, polska filia będzie generować w przyszłości przychody rzędu kilku milionów dolarów rocznie. Oprócz lokalizacji systemów ściśle na polski rynek, ma zająć się także - szczegółowo nadal nie sprecyzowaną - współpracą z innymi ośrodkami w regionie przy realizacji większych projektów.

Nie tylko Baan IV

Singular Software deklaruje rozwój usług konsultingowych, które mają być świadczone przez Baan Polska. Takie działanie jest oczekiwane już od dłuższego czasu przez niektórych polskich klientów Baana. "Spodziewamy się, że polska filia Baan, po reorganizacji, będzie kierowała się w stronę konsultingu" - mówi Jerzy Żywicki, dyrektor zakładu informatyki w ABB Zamech. "Mamy jednak nadzieję, że będzie to przede wszystkim doradztwo oparte na systemie Baan IV, a nie produktach innych firm" - dodaje. Obsługa systemu Baan IV, według deklaracji Singular Software, będzie podstawowym obszarem zainteresowania firmy w Polsce, choć nie jedynym. Firma zamierza wprowadzić do oferty konsultingowej także inne, nie związane z systemem Baana usługi, dotyczące np. własnych produktów.

Singular zamierza kontynuować współpracę z obecnymi partnerami Baana.

_________________________

Grecki partner Baana

Singular Software SA z siedzibą w Atenach (Grecja) założono w 1984 r. W roku 1994 firma zadebiutowała na ateńskiej giełdzie. Firma działająca głównie w Grecji, na Cyprze i Bałkanach zajmuje się produkcją i dystrybucją oprogramowania wspomagającego zarządzanie (ze zwróceniem szczególnej uwagi na zarządzanie finansami). W roku 1997 obroty firmy wyniosły ok. 10,1 mln USD.

***

Przychody i zyski Baana (w mln USD)

Lata: Przychód; Zysk netto

1994: 129; - 0,4

1995: 227; 10,8

1996: 416; 36,6

1997: 684; 85,4

1998: 736; - 315,0

Źródło: Baan

__________________

KOMENTARZ

Jak zyskać zaufanie?

Baan zyskał w Polsce dobrą markę, nie tylko dzięki swemu produktowi, ale głównie dzięki mądrym klientom, którym udało się produkt Baana opanować. Zaskakująca decyzja o przejęciu środkowoeuropejskich oddziałów firmy przez grecki Singular Software może mieć dwie konsekwencje.

Nie od dziś wiadomo że centrale międzynarodowych koncernów produkujących oprogramowanie traktują takie placówki jak polskie, bez większego zainteresowania. Liczą się dla nich rynki Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych. Ma to negatywny wpływ na rozwój zarówno lokalnych oddziałów, jak i ich klientów. Fakt przejęcia inicjatywy przez firmę zainteresowaną tylko tą częścią rynku może to podejście zmienić. I takie są zapowiedzi przedstawicieli greckiej firmy. Niestety, jest ona praktycznie w Polsce nieznana. To może być przyczyną obaw ze strony nowych klientów Baana, przed wiązaniem się z jego produktem. Aby nie dopuścić do takiej reakcji u klientów, grecka firma musi zdobyć ich zaufanie. Nie będzie to łatwe.

Adam Jadczak