Baan, Oracle i SAP

Middleware

Pośredniczące oprogramowanie komunikacyjne jest jednym z kluczowych elementów instalacji, zwłaszcza w przypadku niejednorodnego środowiska sprzętowego i systemowego. Większość organizacji ma już mnóstwo rozwiązań technologicznych w swych środowiskach klient/serwer i w celu spełnienia ich wymagań, każdy z trzech producentów zapowiada znaczną niezależność od rodzaju sprzętu, systemu operacyjnego, interfejsu użytkowego czy sieci. Wszyscy trzej spełniają to wymaganie za pośrednictwem firmowej warstwy oprogramowania middleware. W firmie SAP warstwa ta nosi nazwę Basis, w Baan - B-Shell, zaś w Oracle'u - SQLNet.

Basis tym wyróżnia się spośród innych pakietów middleware, że jest najczęściej używaną technologią w świecie klient/serwer. Wynika to z faktu, że korzysta się z niego we wszystkich instalacjach SAP R/3 na świecie, a jest ich ponad 4000. Basis jest produktem firmowym SAP z tego powodu, iż uznała on, że żadna z istniejących technologii komunikacyjnych nie spełnia jego wymagań.

Jednakże fakt, że Basis jest produktem firmowym oznacza, że organizacje, które już korzystają z dowolnego komercyjnego pakietu komunikacyjnego - Tuxedo, Encina, DCE (Distributed Computing Environment), brokery obiektowe (object request broker, ORB) - powinny ostrożnie podchodzić do projektowania środowiska, łączącego ich middleware z Basis. Nie ma dostatecznej informacji, jak takie pakiety połączyć, jak mogą współpracować, a SAP nie zachęca niezależnych producentów oprogramowania do pracy z Basis.

Przeciwne podejście do wsparcia oprogramowania komunikacyjnego aplikacji niezależnych producentów wykazuje Baan i w mniejszym stopniu Oracle. Baan wspiera bezpośrednio DCE i współpracuje z firmą Iona Technologies Ltd - twórcy pakietu brokera obiektowego Orbix. Działa on pod B-Shell i wspiera monitory transakcji Tuxedo i Encina.

Oracle zajmuje pozycję pośrednią. Firma nie wspiera aktywnie żadnej technologii komunikacyjnej aplikacji, monitorów transakcji czy brokerów, nie zawarła też w tej sprawie żadnych porozumień z innymi producentami. Jednakże pakiet Oracle Applications może korzystać z monitorów Tuxedo i Encina. Pozwala to - teoretycznie - na fuzję SQLNet z techniką monitorów transakcji. Jednakże firmy pragnące zintegrować istniejące aplikacje (oparte na produktach middleware niezależnych producentów) z pakietem Oracle, powinny starannie rozważyć tę możliwość.

Zestawy narzędziowe

Baan, Oracle i SAP zapewniają szeroki zakres właściwości funkcjonalnych w swych pakietach, ale zawsze istnieje potrzeba dostosowania ich do szczególnych wymagań. Każdy z producentów dostarcza zestaw narzędziowy do tego celu. W efekcie żaden z producentów nie zajmuje się specjalnie wspieraniem innych zestawów narzędziowych, chociaż użytkownicy realizowali już swoje potrzeby za ich pośrednictwem. Jeden z problemów używania narzędzi niezależnych producentów polega na tym, że wszystkie omawiane pakiety opracowano za pomocą firmowych języków 4GL, a w dwu z nich (SAP R/3 i Baan) istnieją ścisłe powiązania między narzędziem 4GL a słownikiem danych. Jest to poważne ograniczenie dla innych narzędzi, które nie mogą ich mieć.

Rozpowszechnienie w przedsiębiorstwie narzędzi firmowych może mieć znaczny wpływ na jej działanie. Dla przedsiębiorstw, które już zainwestowały w pakiety narzędziowe do opracowania aplikacji, będzie to inwestycja stracona. W przedsiębiorstwach, które zamierzają dopiero wybrać pakiety narzędziowe, pojawi się nacisk na tworzenie wszystkich aplikacji za pomocą zestawów narzędziowych producenta aplikacji pakietowej.

Tutaj Oracle może mieć przewagę. Narzędziami do opracowania aplikacji w pakiecie Oracle Applications są Oracle Developer/2000 i Designer/2000, które mogą być używane także do tworzenia dowolnych innych aplikacji bazodanowych. Doświadczenie z nimi przyda się w przedsiębiorstwie.

Wnioski

Przedsiębiorstwa, które zamierzają dokonać radykalnych zmian w praktykach biznesowych i wspierających je technologiach, powinny zrozumieć wagę wymagań związanych z infrastrukturą technologiczną. Bez tego - kontrolę nad korporacyjnym środowiskiem informatycznym oddaje się dostawcy pakietu aplikacyjnego.

Materiał został zamieszczony w Computerworld Client/Server Journal (June 1996) i jest adaptacją raportu "Infrastructure Support in Large-Scale Client/Server Suites: A Comparative Analysis of SAP R/3, Baan Triton and Oracle Applications", opublikowanego przez Hurwitz Group (www.hurwitz.com).


TOP 200