Baan IV z bazami danych

Producenci oprogramowania klient/serwer i narzędzi do tworzenia baz danych oferują klientom zintegrowane pakiety aplikacyjno-bazodanowe. Najnowszym tego rodzaju produktem będzie unixowy pakiet aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem Baan IV.

Producenci oprogramowania klient/serwer i narzędzi do tworzenia baz danych oferują klientom zintegrowane pakiety aplikacyjno-bazodanowe. Najnowszym tego rodzaju produktem będzie unixowy pakiet aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem Baan IV.

Będzie on oferowany wraz z jednym spośród dwóch serwerów baz danych Informixa: Online Workgroup Server (WGS) i Online Dynamic Server (OWS). Ten pierwszy, rekomendowany firmom, które zatrudniają mniej niż 300 pracowników, ma być oferowany bezpłatnie. Większy ODS dostępny będzie w cenie upgrade'u. Zaletą nowego rozwiązania mają stanowić lepsze niż dotychczas możliwości integracyjne obu narzędzi.

W tym samym czasie porozumienie z holenderskim Baanem zawarł największy rywal Informixa - Oracle. W opinii przedstawicieli obu firm, obecnie 70% użytkowników systemu Baana korzysta z baz Oracle'a. Baan będzie oferował klientom migrującym do najnowszej wersji systemu Baan IV bazę Oracle Universal Server.


TOP 200