Baan Europe podpisze umowę z TCH Systems

Baan Europe podpisze w tym tygodniu z TCH Systems umowę partnerską.

Baan Europe podpisze w tym tygodniu z TCH Systems umowę partnerską. Zmieni ona dotychczasowy status TCH, jako firmy wdrażającej system Baan IV w Polsce. Najważniejszą zmianą w stosunku do poprzednio podpisanego kontraktu jest fakt, że to TCH - a nie jak do tej pory Baan - będzie sprzedawać klientom licencje systemu. TCH stanie się resellerem produktów Baana w Polsce.

Podobne umowy podpisano już z trzema innymi partnerami, w tym Apeximem i Ster-Projektem. Czwartym partnerem holenderskiego producenta jest Singular Polska, który na początku listopada br. zmienił nazwę z Baan Polska. Taki warunek zawarto na początku tego roku w umowie, gdy grecka firma Singular Software przejęła polski oddział holenderskiego Baana. Singular Software jest także właścicielem Wschodnioeuropejskiego Centrum Lokalizacyjnego, w którym polonizuje się system Baana. Centrum to oferuje również wsparcie techniczne polskim klientom.

"Wszystkie umowy partnerskie podpisano z centralą Baan Europe w Wiedniu. Mają one uporządkować dotychczasową sytuację Baana w Polsce i ściśle określić kompetencje działających w Polsce firm, które zajmują się wdrożeniami naszego systemu" - twierdzi Aleksander Bening, dyrektor regionalny Baan International na Polskę.

Baan nie planuje - co najmniej do końca tego roku - zawarcia kolejnych umów partnerskich. Wdrożeniami systemu tej firmy zajmują się w Polsce także dwie inne: CIM i Decsoft. Plany rozwinięcia działalności wdrożeniowej związanej z systemem Baan IV ma również ABB InfoSupport.


TOP 200