Baan 2, czyli powrót nad Wisłę

Po dwóch latach Baan ponownie otworzył biuro w Polsce. Do ośmiu wzrosła liczba partnerów producenta ERP.

Po dwóch latach Baan ponownie otworzył biuro w Polsce. Do ośmiu wzrosła liczba partnerów producenta ERP.

W 1999 r. stojący na skraju bankructwa Baan sprzedał greckiej firmie Singular oddziały w: Grecji, Polsce, Czechach i na Węgrzech. Od tamtego czasu, głównie dzięki przejęciu w 2000 r. przez brytyjską grupę Invensys, sytuacja Baana się poprawiła. Do tego stopnia, że firma zdecydowała się odzyskać utracone niegdyś rynki, w tym również polski.

W tym miesiącu rozpoczęło działalność warszawskie biuro Baana. "W najbliższym czasie nasze wysiłki będą się koncentrować przede wszystkim na rozbudowie sieci partnerów" - zapowiada Aleksander Lubomirski, mianowany szefem Baan Polska. W ciągu ostatnich dwóch lat rozwiązania Baana aktywnie sprzedawali jedy- nie trzej partnerzy.

Budowanie biura

Według deklaracji przedstawicieli firmy, Polska ponow-nie stała się strategicznym dla Baana rynkiem w Europie Środkowej i Wschodniej. W ciągu trzech lat liczba pracowników polskiego biura ma wzrosnąć do kilkudziesięciu osób. Będą się one zajmować przygoto- wywaniem ofert i umów dla największych klientów i partnerów, utrzymywaniem kontaktów z najważniejszymi klientami, a także koordynowaniem akcji marketingowych i promocyjnych.

Baan zamierza oferować swoje produkty przede wszystkim zakładom produkcyjnym. W ofercie znajdują się zlokalizowane systemy iBaan IV i V, rozwiązanie typu business-to- -business, a także nie w pełni zlokalizowany system CRM. W Polsce jest obecnie 70 instalacji systemu Baan. Dla nich ma powstać Klub Użytkowników Baana.

Partnerzy po nowemu

W Polsce firma ma obecnie ośmiu partnerów. Zaskoczeniem jest, że nie wymieniono wśród nich Singular Polska, przedstawicielstwa greckiej firmy, która dwa lata temu przejęła działalność Baana w naszym kraju. Jest ona także większościowym (85%) udziałowcem Wschodnioeuropejskiego Centrum Lokalizacyjnego Baan (BEELC), które ma swoją siedzibę w Atenach i Krakowie. Odpowiada ono za lokalizację rozwiązań Baana dla wszystkich krajów Europy Środkowej i Wschodnej. Nieoficjalnie mówi się, że brak Singulara wśród partnerów Baana, spowodowany jest tym, że firma ta oferuje także konkurencyjne wobec iBaan produkty, m.in. Coda Financials.

Według przedstawicieli Baana, prowadzone są obecnie rozmowy dotyczące zasad dalszej współpracy z Singular Polska. Nie chcieli oni jednak udzielać na razie dalszych informacji. Być może dotyczą one także odkupie- nia od Singulara udziałów w BEELC. Według zapewnień Ernsta Hofera, dyrektora generalnego na region Austrii oraz Europy Środkowej i Wschodniej, rozmowy z Singularem nie dotyczą działalności Centrum Lokalizacyjne- go. W tym obszarze wszystko pozostanie bez zmian. Z pewnością jednak Singular - jeśli nie zostanie ponownie partnerem Baana - będzie dążył do pozbycia się udziałów w tym centrum.

Partnerzy Baana zostali podzieleni na trzy grupy. Pierwsza z nich to integratorzy, którzy oferują wyłącznie sys- tem klasy ERP Baana głównie przedsiębiorstwom produkcyjnym. Do grupy tej należą fir- my Demos i Talex. Drugą grupę tworzą tzw. partnerzy niszowi, którzy mają się koncentrować na wybranych segmentach rynku. Spółka DST będzie oferować moduły kadrowo-płacowe iBaan, Efbud system Baan Dimensions (przeznaczony dla przemysłu metalowego, papierniczego i kablowego). Natomiast Optimus Enterprise, powstały w efekcie przejęcia TCH Systems, będzie proponować produkty przeznaczone dla firm transportowych i logistycznych. Trzecia grupa, do której należą CiS, Info-Power i Ster-Projekt, to firmy, które mają oferować usługi w zakresie projektowania i wdrożeń systemu iBaan.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200