BZ WBK wybrał Microsoft

Talex wdroży w centrali i oddziałach banku system informatyczny, oparty na środowisku Windows 2000 i SQL Server. Wdrożenie obejmie 5 tys. komputerów i ok. 400 serwerów.

System informatyczny wdrażany przez w BZ WBK będzie oparty na technologii Microsoft. W ramach umowy zawartej w 2001 r. poznański integrator ujednolica infrastrukturę informatyczną w połączonych bankach: WBK i Banku Zachodnim. System wdrażany w BZ WBK będzie oparty na serwerach Windows 2000 i SQL Server. Wartość dostarczonego przez Talex oprogramowania Microsoftu sięgnie 8 mln zł. Na wszystkich stacjach roboczych w banku zostanie zainstalowany pakiet .

Wdrożenie obejmie 5 tys. komputerów PC i ok. 400 serwerów w centrali i oddziałach banku. Do zarządzania infrastrukturą, tak jak poprzednio w WBK, posłuży Microsoft System Management Server. W kolejnym etapie Talex wdroży w banku platformę Microsoft Exchange Server.

Zobacz również: