BSB: usługi na pierwszym planie

Należąca do NBP spółka Bazy i Systemy Bankowe zamierza zakończyć rok zyskiem 1 mln zł. Przez poprzednie dwa lata spółka notowała wynik pod kreską. Poprawę rezultatów ma przynieść powrót do usługowego modelu działania, w którym własne produkty i usługi stanowić będą większość przychodów.

BSB: usługi na pierwszym planie

Janusz Szlęzak

Obok rynku bankowego, który był naturalnym obszarem działań BSB, firma chce zaistnieć na rynku ubezpieczeń i administracji. "Pierwszy kwartał zakończyliśmy na plusie. To dla nas sygnał, że podjęte działania przynoszą efekty" - mówi Janusz Szlęzak, nowy wiceprezes zarządu ds. sprzedaży w BSB. Obecny zarząd firmy stara się przywrócić strukturę przychodów, która zapewniała BSB rentowność. W 2004 r. mniej więcej 3/4 wpływów pochodziło z usług, pozostałe ze sprzedaży sprzętu. Rok później NBP do zarządzania firmą zatrudniło byłych menedżerów z Computerlandu, którzy odwrócili przychodowe proporcje. W 2007 r. sprzedaż sprzętu stanowiła aż 80%. Firma sprzedawała komputery osobiste, drukarki, skanery, serwery i macierze. "Przy mocno konkurencyjnym rynku marże nie były zbyt wysokie" - mówi Janusz Szlęzak.

Doświadczenia z sektora bankowego BSB chce wykorzystać w pozyskiwaniu kontraktów w sektorze ubezpieczeń, m.in. w zakresie rozwiązań do zarządzania ryzykiem wypłacalności, których badanie wprowadzić mają niebawem obowiązkowe regulacje Solvency II.

Spółka opracowywała nowe produkty i usługi własne, jednak nie rozwijała ich sprzedaży, generując straty na sprzedaży sprzętu. Struktura zatrudnienia BSB pozostała bowiem usługowa. W zeszłym roku spółka miała zostać sprywatyzowana w drodze wykupu menedżerskiego, jednak NBP nie uzyskał zgody ministra skarbu na zbycie udziałów. W obliczu coraz gorszych wyników, bank postanowił wymienić zarząd. Nowy złożył zaś w bydgoskiej prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa i działanie na szkodę firmy przez poprzednią ekipę zarządzających. "Jako zarząd mieliśmy taki obowiązek. Teraz jednak koncentrujemy się na rozwoju spółki" - podkreśla Janusz Szlęzak.

W nowej strategii sprzedaż sprzętu ma być działalnością towarzyszącą. Podstawowy obszar działalności stanowić mają rozwiązania biznesowe dla sektora bankowego - systemy rozliczeniowe, do realizacji wymogów Basel II, zarządzania ryzykiem operacyjnym i finansowym, czy rozwiązania dla sprawozdawczości obowiązkowej do GINB, wspomagające walkę z praniem brudnych pieniędzy oraz systemy sprawozdawczości w standardzie XBRL. Doświadczenia z sektora bankowego BSB chce wykorzystać w pozyskiwaniu kontraktów w sektorze ubezpieczeń, m.in. w zakresie rozwiązań do zarządzania ryzykiem wypłacalności, których badanie wprowadzić mają niebawem obowiązkowe regulacje Solvency II. Na rynku administracji publicznej firma ma wdrożenia portali internetowych. Zamierza jednak poszerzyć ofertę. Szybko rozwija się też oferta outsourcingu w oparciu o data center w Bygdoszczy. Firma chce także specjalizować się w e-learningu. Docelowy udział produktów i usług własnych ma ponownie sięgać 60%-80%.

Narodowy Bank Polski podtrzymuje zainteresowanie sprzedażą BSB, jednak po negatywnych doświadczeniach z wykupem menedżerskim być może zdecyduje się poszukać inwestora. Niewykluczone jest też wprowadzenie firmy na giełdę. "Zanim to się stanie niezbędna jest jednak restrukturyzacja i podniesienie wartości firmy" - zaznacza Janusz Szlęzak.


TOP 200