BSA straszy piratów

Pod hasłem „Używaj tylko legalnego oprogramowania” ruszył drugi etap kampanii antypirackiej prowadzonej przez Business Software Alliance.

Pod hasłem „Używaj tylko legalnego oprogramowania” ruszył drugi etap kampanii antypirackiej prowadzonej przez Business Software Alliance. W odróżnieniu od akcji przeprowadzonej jesienią ubiegłego roku, BSA planuję szerszą kampanię reklamową. Ma ona polegać m. in. na dostarczaniu firmom reklamówek filmowych ukazujących konsekwencję stosowania pirackiego oprogramowania. Zostanie rozesłanych około 50 tys. takich kaset (w poprzedniej tylko 5 tys.).

Od 5 lutego uruchomiony zostanie nowy numer telefoniczny Linii Antypirackiej. Według Dariusza Kołeckiego z firmy Apple IMC Poland, częstość używania linii wzrosło od września trzykrotnie. W 95 proc. są to pytania o informacje jak uzyskać licencję.

Organizacja planuje od marca przperowadzić serię seminariów dla sędziów. W przyszłości ma to pomóc firmom, ofiarom piratów, w skuteczniejszym przeprowadzaniu procesów sądowych. Aktualnie BSA uczestniczy w około 300 postępowaniach cywilno – karnych.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200