BSA ostrzega przed skutkami piractwa

Organizacja Business Software Alliance zleciła przygotowanie badania analizującego wpływ skali piractwa komputerowego na rozwój gospodarczy poszczególnych państw Europy Wschodniej w latach 1999-2004. Z analiz wynika, że w Polsce w 2000 r. ponad 54% aplikacji użytkowanych było nielegalnie.

Organizacja Business Software Alliance zleciła przygotowanie badania analizującego wpływ skali piractwa komputerowego na rozwój gospodarczy poszczególnych państw Europy Wschodniej w latach 1999-2004 i porównanie sytuacji w tym regionie z resztą krajów Europy i świata.

"W Polsce stopa piractwa komputerowego wynosiła w 2000 r. 54%. W stosunku do roku 1999 udało się ograniczyć ten proceder o 6%. Jednak daleko jest Polsce do standardów krajów unii europejskiej. W Europie Zachodniej wskaźnik ten wynosi ok. 34%. W ubiegłym roku branża oprogramowania komputerowego w Polsce wniosła do Produktu Krajowego Brutto 387 mln USD i wytworzyła 255 mln USD przychodów z podatków. Gdyby w Polsce do roku 2004 udało się ograniczyć skalę kradzieży praw oprogramowania komputerowego do poziomu zachodnioeuropejskiego, to branża oprogramowania mogłaby wnieść wówczas do PKB 814 mln USD, a z podatków wpłynęłoby do budżetu państwa 451mln USD".

Zobacz również:

Stopa piractwa komputerowego w skali światowej wynosi 37%. Regionem, w którym piractwo komputerowe rozprzestrzeniło się najbardziej, są kraje Europy Wschodniej, w tym Polska, z wynikiem na poziomie 63%. Zdaniem przedstawicieli BSA, piractwo komputerowe, objawiające się m.in. instalowaniem oprogramowania na większej ilości stanowisk, niż dopuszcza zakupiona licencja, piractwem internetowym czy podrabianiem oprogramowania, hamuje przyrost nowych miejsc pracy.

Najczęściej popełnianym (także nieświadomie) naruszeniem praw autorskich jest właśnie instalowanie oprogramowania na większej liczbie komputerów, niż przewiduje zakupiona licencja. Według BSA dobrym sposobem walki z piractwem komputerowym jest nie tylko informowanie o potencjalnych sankcjach prawnych, ale także uświadamianie polskim przedsiębiorcom zasad korzystania z oprogramowania, zwłaszcza w zakresie rozwiązań licencyjnych. Business Software Alliance ostatnio nawiązało w tym zakresie współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Właścicielek Firm.

Według przepisów kodeksu karnego, kradzież własności intelektualnej związana z użytkowaniem nielicencjonowanego oprogramowania lub jego nielegalnych instalacji, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto właściciel podmiotu korzystającego z nielegalnego oprogramowania zagrożony jest karą grzywny w wysokości trzykrotnej ceny rynkowej tej aplikacji pomnożonej przez ilość posiadanych nielegalnych kopii lub instalacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200