BRE podwyższa kapitał Wonlok SA

Zgodnie z zapowiedzią bank podwyższył kapitał zakładowy Wonlok SA, poprzez objęcie dodatkowych 412 tys. akcji spółki o wartości nominalnej 1 zł, za łączną kwotę 8,25 mln zł.

Zgodnie z zapowiedzią BRE Bank podwyższył kapitał zakładowy Wonlok SA, poprzez objęcie dodatkowych 412 tys. akcji spółki o wartości nominalnej 1 zł, za łączną kwotę 8,25 mln zł. Kapitał zakładowy łódzkiej firmy wynosi obecnie 892 tys. zł.

Objęcie akcji zostało sfinansowane ze środków własnych BRE Banku SA. Bank posiada obecnie 100% akcji i głosów na WZA spółki Wonlok SA.

Zobacz również:


TOP 200