BRE Bank zmniejsza udziały w Optimusie

Bank sprzedał za pośrednictwem WGPW 450 tys. akcji Optimusa, stanowiących 4,8% ogólnej liczby głosów na WZA nowosądeckiej spółki.

Bank sprzedał za pośrednictwem WGPW 450 tys. akcji Optimusa, stanowiących 4,8% ogólnej liczby głosów na WZA nowosądeckiej spółki.

Po rozliczeniu transakcji BRE posiada obecnie ponad 1 mln akcji Optimusa stanowiących 10,76% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Optimusa.

Zobacz również:

Jest to kolejny pakiet sprzedany przez BRE. 12 lutego br. firma sprzedała ok. 2,8% akcji Optimusa. Niewykluczone więc, że znalazł się inwestor, który chce skupić akcje nowosądeckiej spółki.