BRE Bank odsprzedał udziały w Netii 1

BRE Bank sprzedał warszawskiej spółce Damak wszystkie swoje udziały spółki Netia 1. Ich łączna wartość wyniosła 4400 zł.

BRE Bank sprzedał warszawskiej spółce Damak wszystkie swoje udziały spółki Netia 1. Ich łączna wartość wyniosła 4400 zł.

Sprzedane 44 udziały stanowią 22% kapitału zakładowego Netii 1.


TOP 200