BRE Bank automatyzuje obszar zajęć egzekucyjnych rachunków bankowych

System informatyczny dostarczony przez firmę DomData wspiera pracowników banku w zakresie rejestracji pism przychodzących, generowania dokumentów wychodzących, korespondencji z organami egzekucyjnymi, dokonywania wyliczeń i rozliczeń oraz analizy danych.

System zarządza kwotą wolną oraz eskalacjami w przypadku ryzyka przekroczenia terminu odpowiedzi lub dokonania egzekucji. Obsługiwane są również zajęcia okresowe i alimentacyjne. Proces wydruku dokumentów usprawniony został przez zastosowanie generatora szablonów i pism, a zajęcia przetworzone odkładane są do specjalnego archiwum. Projekt swoim zakresem objął zarówno część korporacyjną, jak i detaliczną, tj. mBank i Multibank. W ramach realizacji projektu przeprowadzona została pełna integracja z systemami centralnymi BRE Banku. "Jeśli chodzi o pierwsze efekty wdrożenia, to możemy stwierdzić, że teraz widoczne są: optymalizacja działania, znaczne przyspieszenie w bieżącej pracy czy poprawa jakości obsługi" - mówi Sebastian Kalinowski, odpowiedzialny za wdrożenie systemu po stronie banku.


TOP 200