BPT Telbank rozbuduje i zmodernizuje sieć

BPT Telbank podwyższył kapitał akcyjny o 32,8 mln zł do kwoty 131,5 mln zł. Uzyskane w ten sposób środki firma zamierza przeznaczyć na rozbudowę i modernizację sieci telekomunikacyjnej do technologii ATM.

BPT Telbank podwyższył kapitał akcyjny o 32,8 mln zł do kwoty 131,5 mln zł. Uzyskane w ten sposób środki firma zamierza przeznaczyć na rozbudowę i modernizację sieci telekomunikacyjnej do technologii ATM. Część środków zostanie przeznaczonych na budowę zintegrowanej sieci bankowości elektronicznej. Telbank chce też rozbudować sieć dostępu satelitarnego.

Wszystkie 164 366 akcji objęli dotychczasowi akcjonariusze, którymi są: 14 banków polskich, NBP i Związek Banków Polskich.