BPM – recepta na skuteczną optymalizację firmy?

Materiał promocyjny Jedną z głównych składowych wielu sukcesów współczesnych przedsiębiorstw jest poprawa efektywności biznesowej poprzez optymalizację funkcjonujących już strategii czy procesów. Kluczem do osiągnięcia celu jest zmiana procedur działania, w taki sposób by zoptymalizować ich koszty przy jednoczesnej poprawie szeroko rozumianej jakości. Często wdrożenie tych zmian nie byłoby możliwe bez sprawnej analizy dokonywanej przez aplikacje Business Process Management (BPM). Na co jednak zwrócić uwagę przy wyborze tego typu rozwiązania?

Procesy niezarządzane lub zarządzane w sposób nieodpowiedni negatywnie wpływają na skuteczność działania organizacji, a zatem także na jej pozycję na rynku. Stan ten stosunkowo szybko prowadzić może do negatywnych i silnych konsekwencji biznesowych. Niewykorzystanie dobrodziejstw najnowszych technologii oraz najbardziej efektywnych narzędzi czy filozofii dostępnych na rynku to biznesowy strzał w kolano. Konkurenci, którzy wdrożyli odpowiednie strategie i polityki działania, funkcjonują bowiem w sposób bardziej optymalny: redukują koszty, zwiększają szybkość wprowadzania nowych produktów na rynek, lepiej i trafniej kontaktują się ze swoimi klientami oraz bardziej elastycznie reagują na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku.

Warto zaznaczyć, że groźba negatywnych konsekwencji dotyczy w równej mierze małych jak i tych największych podmiotów. Wszak przykładów wielkich upadków mieliśmy w naszej najnowszej historii dość sporo. Warto wspomnieć chociażby o Nokii czy Kodaku.

Czym jednak w praktyce objawiać się może nieodpowiednie zarządzanie procesami biznesowymi? W przypadku wielu organizacji objawy zdefiniowane mogą być zdefiniowane jako:

  • wadliwa komunikacja

Wymiana informacji jest doraźna lub prowadzona kanałami nie działającymi w sposób jednocześnie natychmiastowy i bezstratny np. e-mail, druki papierowe, telefony. Skutkiem tego dane przekazywane z etapu na etap są zniekształcane lub fragmentaryzowane.

  • błędy ludzkie

Brak lub niepełna integralność systemów obecnych w organizacji wymusza konieczność przenoszenia danych z jednych systemów do innych (np. z systemu ERP do CRM). Bardzo często tego typu działania realizowane są przez pracowników. Co za tym idzie, cały proces staje się wysoce podatny na błędy ludzkie.

  • brak informacji i analiz dostępnych "od ręki"

By zrozumieć status danej sprawy, menedżerowie tracą dużo czasu przeszukując firmowe zasoby w poszukiwaniu danych. Dopiero po ich zgromadzeniu możliwa staje się analiza problemu oraz podjęcie próby wnioskowania. Cały ten proces zajmuje jednak relatywnie dużo czasu, podczas gdy obecne na rynku technologie umożliwiają skrócenie go niemalże do zera.

  • nierzetelny transfer informacji "w górę"

Właściciele procesów oraz analitycy biznesowi nie mają często wystarczającej wiedzy, na temat działania danego procesu w organizacji. Nieznajomość funkcjonowania mechanizmów „od podstaw” uniemożliwia optymalne zrozumienie problemu i blokuje próby usprawnienia jego działania.

Zdefiniowanie w ramach własnej organizacji nawet jednego z powyższych problemów świadczy o istnieniu wad w prowadzeniu i kontrolowaniu istniejących procesów. Odpowiedzią na to są rozwiązania klasy Business Process Management, które umożliwiają programiście narysowanie procesu jako sekwencji czynności, z których niektóre wykonują pracownicy, inne – istniejące systemy biznesowe przedsiębiorstwa.

Sama wiedza o istnieniu problemów to już bardzo dużo. Ogromny krok naprzód stanowi także znalezienie odpowiedniej drogi wiodącej ku poprawie, czyli np. podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu BPM. Jednak kluczowe w całej sprawie jest znalezienie aplikacji optymalnej z punktu widzenia tego konkretnego przedsiębiorstwa i precyzyjna odpowiedź na pytania:

  • Co powinien posiadać solidny system BPM?
  • Jakie wymogi musi spełniać jego producent?
  • Jak umiejętnie spojrzeć na problematykę kosztów wdrożenia i funkcjonowania aplikacji Business Process Management?
  • Na co dokładnie zwrócić uwagę w swojej organizacji przed wdrożeniem?

Na te i inne pytania odpowiadamy w raporcie Business Process Management – szanse, korzyści, pułapki i zagrożenia dostępnym bezpłatnie na stronie Computerworld Polska.Business Process Management - szanse, korzyści, pułapki i zagrożenia

Sprawne zarządzanie procesami w firmie to aktualnie jeden z fundamentów prowadzenia nowoczesnej i szybko adaptującej się do dynamicznych zmian firmy. Wybór właściwej platformy może okazać się jednak niezwykle trudny i najeżony wieloma pułapkami.

Jak je ominąć? Jak znaleźć rozwiązanie skuteczne i efektywne biznesowo? Na jakie cechy zwrócić uwagę? Dlaczego „za darmo” bardzo często oznacza to samo co „bardzo drogo”?

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w tym materiale. Zapraszamy do pobrania!

Zapraszamy do zapoznania się bezpłatnym materiałem.

Pobierz raport