BPH PBK rozbudowuje platformę Symmetrix

Ster-Projekt zawarł z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK SA w Krakowie umowę na rozbudowę macierzy EMC Symmetrix. Wartość kontraktu wynosi blisko 2,4 mln USD.

Ster-Projekt zawarł z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK SA w Krakowie umowę na rozbudowę macierzy EMC Symmetrix. Wartość sprzętu i objętych umową usług wdrożeniowych sięga blisko 2,4 mln USD.

To kolejny duży kontrakt zawarty między stronami od początku br. W marcu Ster-Projekt i BPH PBK podpisały trzyletnią umowę o wartości 20 mln zł, dotyczącą sprzedaży oprogramowania Microsoftu i usług szkoleniowych.