BPCS - Zintegrowany System Zarządzania

W ostatnich latach jesteśmy świadkami szybkiego rozwoju komputerowych systemów zarządzania. Obejmują one swoim działaniem coraz szerszy obszar aktywności przedsiębiorstw, jednocześnie zaś postępujący proces scalania poszczególnych ich funkcji pozwala na szybką i efektywną wymianę informacji w przedsiębiorstwie. Zmiany te wynikają tak ze stałego postępu w dziedzinie technologii informatycznej, jak i ze zmieniających się potrzeb współczesnych przedsiębiorstw. Działając w warunkach globalnego rynku i silniejszego niż kiedykolwiek nacisku konkurencji, przedsiębiorstwa są zmuszone nieustannie usprawniać swoją działalność i rozwijać coraz bliższe kontakty z dostawcami i klientami zarówno w lokalnej jak i globalnej skali. Temu zadaniu sprostać mogą jedynie firmy posiadające sprawny system informatyczny. Jednym z systemów tego rodzaju jest BPCS - Business Planning and Control System.

W ostatnich latach jesteśmy świadkami szybkiego rozwoju komputerowych systemów zarządzania. Obejmują one swoim działaniem coraz szerszy obszar aktywności przedsiębiorstw, jednocześnie zaś postępujący proces scalania poszczególnych ich funkcji pozwala na szybką i efektywną wymianę informacji w przedsiębiorstwie. Zmiany te wynikają tak ze stałego postępu w dziedzinie technologii informatycznej, jak i ze zmieniających się potrzeb współczesnych przedsiębiorstw. Działając w warunkach globalnego rynku i silniejszego niż kiedykolwiek nacisku konkurencji, przedsiębiorstwa są zmuszone nieustannie usprawniać swoją działalność i rozwijać coraz bliższe kontakty z dostawcami i klientami zarówno w lokalnej jak i globalnej skali. Temu zadaniu sprostać mogą jedynie firmy posiadające sprawny system informatyczny. Jednym z systemów tego rodzaju jest BPCS - Business Planning and Control System.

BPCS jest produktem amerykańskiej firmy SSA (System Software Associates)przeznaczonym w całości do sterowania produkcją, dystrybucją, obsługi finansowo-księgowej oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Jest on dostępny dla sprzętu IBM AS/400 jak również dla pracujących pod unixem komputerów HP 9000 i RS/6000. Do tej pory system wdrożono w ponad 7 tys. firm w 66 krajach w 20 wersjach językowych; w tym również w opracowanej przez IDOM wersji polskiej.

System BPCS zawiera ponad 40 modułów łączących się funkcjonalnie w grupy obejmujące planowanie produkcji, dystrybucję i finanse. Modułowa budowa umożliwia w procesie wdrażania dobór tych składników aplikacji, które z uwagi na charakter przedsiębiorstwa i specyfikę jego działalności są najważniejsze. Możliwe jest równiez wykorzystanie użytkowanego już programowania, np. systemu płacowego lub finansowo-księgowego i zintegrowanie go z systemem BPCS, jeśli taka opcja jest ekonomicznie uzasadniona.

Integracja

Integracja systemu oznacza, że wszystkie moduły korzystają ze wspólnej bazy danych i wszelkie informacje zarejestrowane w jednym z nich, są natychmiast dostępne dla użytkowników modułów pozostałych. I tak np. moduł planowania produkcji korzysta z danych o stanach magazynowych pochodzących z modułu gospodarki materiałowej i o przewidywanym zapotrzebowaniu na podstawie danych uzyskanych w module prognozowania. Dzięki tej integracji wszystkie informacje wprowadzane są do systemu tylko raz, w miejscu gdzie powstają. Umożliwia to nie tylko zmniejszenie nakładu pracy, ale równiez sprawia, że informacje przechowywane są w bazie danych bez zbędnej nadmiarowości; zapewnia to spójność i aktualność danych. Dalszą konsekwencją jest radykalne ograniczenie obiegu dokumentów papierowych w przedsiębiorstwie.

Analizy

Dostęp do zgromadzonej i przetworzonej przez system informacji możliwy jest nie tylko z modułów BPCS, lecz również za pośrednictwem produktów pracujących na podłączonych do systemu inteligentnych stacjach roboczych. W chwili obecnej oferowane programy oparte na architekturze klient/serwer to Asystent Finansisty, Asystent Planisty i Asystent Projektanta. Pozwalają one na przeglądanie danych w różnych przekrojach w środowisku graficznym oferowanym przez stację roboczą, a także na prowadzenie różnorodnych analiz i symulacji.

MRP II

Jedną z najmocniejszych stron systemu jest grupa modułów związanych z planowaniem. Oprócz tradycyjnych metod ukierunkowanych głównie na planowanie potrzeb materiałowych (MRP) i zasobów produkcyjnych (MRP II) BPCS oferuje również moduły zarządzania jakością, remontami, pracą laboratorium, magazynami i szereg innych. W sumie system spełnia wymagania określanego jako planowanie zasobów przedsiębiorstwa - ERP (Enterprise Resource Planning).

Stosowane metody planowania pozwalają na optymalizację wykorzystania różnorodnych zasobów przedsiębiorstwa, jak również pozwala na szybsze i bardziej elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku. System wspiera równiez wprowadzanie procedur kontroli jakości zgodnych z międzynarodowymi standardami pozwalając przedsiębiorstwu ubiegać się o certyfikat zgodności z normami ISO9000.

BPCS zapewnia obsługę różnych standardów elektronicznej wymiany danych (EDI), zaś wbudowane interfejsy pozwalają przykładowo na automatyczne przyjmowanie zamówień od klientów, potwierdzanie gotowości dostaw czy tez wreszcie automatyczne fakturowanie. Cała komunikacja z partnerem handlowym może odbywać się bez dokumentów papierowych.

Przemiany zachodzące obecnie w polskiej gospodarce związane z prywatyzacją przedsiębiorstw i otwarciem rynku na konkurencję międzynarodową, wywołują wzrastające zainteresowanie zintegrowanymi systemami zarządzania. Dzięki swojej elastyczności w zakresie parametryzacji BPCS jest dobrze dostosowany do potrzeb polskich przedsiębiorstw i ma szansę stać się standardem w tej klasie systemów także na naszym rynku.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200