BOŚ uwierzył w chmurę

Bank Ochrony Środowiska wdrożył rozwiązanie do komunikacji zunifikowanej.

Rozwiązanie umożliwia połączenia głosowe, komunikator i telekonferencje audio/wideo. Wcześniej w banku funkcjonowało kilka systemów tradycyjnych, które nie były ze sobą zintegrowane. Ich utrzymanie i dalsza rozbudowa straciła uzasadnienie ekonomiczne, a użytkowników zaczęły wykraczać poza funkcje głosowe.

Nowa platforma komunikacyjna BOŚ opiera się na rozwiązaniach Cisco. Jako pierwszy bank w Polsce BOŚ zdecydował się na wdrożenie jej w formie usługi w chmurze, de facto w warszawskim centrum danych Orange Polska. „Uwalniamy nasze kompetencje i zasoby dotychczas zablokowane przy wsparciu mało innowacyjnych, z naszego punktu widzenia, działań (...). W perspektywie 2–3 lat zakładamy kilkudziesięcioprocentowy spadek wysokości kosztów operacyjnych w obszarze usług telekomunikacyjnych” – mówi Adam Grzebieluch, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska odpowiedzialny za IT.

Wśród korzyści bank wymienia redukcję kosztów zarządzania i wsparcia użytkowników, znacznie większą elastyczność w dziedzinie bieżącego zarządzania użytkownikami i usługami. Znacznie większa elastyczność pojawiła się w obszarze zarządzania konfiguracją usługi.

Z rozwiązania korzysta centrala banku i oddział w Warszawie, łącznie ponad 1800 pracowników. Grupy użytkowników otrzymały terminale o różnym zakresie funkcjonalnym, bezpośrednio powiązanym z charakterem wykonywanej pracy. Rozpiętość jest spora – od prostych aparatów głosowych, aż po zestawy wideokonferencyjne, dyrektorskie i sekretarskie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200