BMC: moduł SRM w pakiecie BSM

Firma udostępniła nowe zintegrowane rozwiązanie do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi (SRM -Service Request Management), które ma zmniejszać koszty prowadzenia działu pomocy technicznej dzięki wyeliminowaniu połączeń telefonicznych.

Rozwiązanie SRM zostało zintegrowane z opracowaną przez BMC metodologią zarządzania usługami biznesowymi (BSM). Moduł SRM zapewnia katalog usług, umożliwiający użytkownikom przeglądanie wszystkich dostępnych usługi, zlecanie ich realizacji oraz kontrolowanie ich stanu przez Internet.

SRM składa się z kilku komponentów, które mają zwiększać efektywności działu serwisowego. Zintegrowana samoobsługa zapewnia pojedyncze miejsce, w którym użytkownicy mogą przeglądać katalog usług i wysyłać własne żądania. Wbudowany w SRM katalog usług stwarza możliwość utworzenia centralnego ośrodka, w którym utrzymywane są informacje operacyjne na temat dostępnych usług, zawierające także opisy ułatwiające ich wykorzystanie.

SRM umożliwia łączenie zgłoszeń serwisowych z dostawcami usług działającymi na zapleczu, automatyzując zadania niezbędne dla zapewnienia spójności usług. Daje także możliwość śledzenia i zarządzania zgłoszeniami - od ich wprowadzenia do zakończenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200