BMC bez oddziału w Polsce

Otwarte w kwietniu 2001 r. polskie biuro BMC zakończyło działalność po dwóch kwartałach. Rolę przedstawicielstwa przejmie CompFort/Meridian Polska, główny partner amerykańskiej firmy.

Firma CompFort/Meridian Polska będzie pełnić rolę przedstawiciela BMC Software. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez kierownictwo BMC pod koniec marca br. Otwarte w kwietniu 2001 r. biuro BMC w Polsce zakończyło działalność po dwóch kwartałach. Firma uznała, że w trudnym dla branży IT okresie - w ramach oszczędności - działalność prowadzoną przez biuro można przekazać głównemu partnerowi - CompFort/Meridian. Obie firmy współpracują od 1996 r.

Najprawdopodobniej nie zmieni się strategia BMC, dotycząca polskiego rynku. Przedstawiciele firmy w Polsce zapowiadali w 2001 r. nawiązanie współpracy z kilkoma nowymi partnerami. Dotychczas nie udało się podpisać żadnej lokalnej umowy o współpracy. Na podstawie globalnego porozumienia, drugim partnerem BMC w Polsce jest Sun Microsystems. Obecnie pozyskiwanie nowych partnerów będzie prowadził CompFort/Meridian. Mieliby się oni zająć sprzedażą oprogramowania przeznaczonego dla szerszej grupy odbiorców, np. narzędzi przeznaczonych do obsługi baz danych. Największych klientów miałby nadal obsługiwać CompFort/Meridian.

Zobacz również:

BMC Software, której roczne obroty sięgają 1,5 mld USD, jest jednym z największych na świecie producentów oprogramowania. Na rynku polskim firma jest znana głównie jako producent systemu Patrol, służącego do zarządzania zasobami informatycznymi przedsiębiorstw. Przedstawiciele BMC na liście referencyjnej wymieniają m.in. Telekomunikację Polską SA, Polkomtel SA, PKN Orlen SA, PKO BP SA i MSWiA.