BMC Software aktywizuje działalność w Polsce

Oprogramowanie BMC Software jest sprzedawane na polskim rynku od 1996 r. na podstawie umowy dystrybucyjnej, jaką amerykańska firma zawarła z warszawskim CompFort/Meridian. Po pięciu latach BMC Software zdecydowała, że rynek jest już na tyle rozwinięty, by otworzyć w Polsce samodzielny oddział. "Chcemy pozyskać kilku nowych partnerów, promować produkty i prowadzić badania mające na celu określenie, które produkty budzą zainteresowanie polskich klientów" - mówi Robert Głowacki, dyrektor polskiego oddziału BMC Software w Polsce.

Kompetentny partner

Oprogramowanie BMC Software, głównie produkty należące do linii Patrol oraz rozwiązania dla OS/390, zostało wdrożone w 20 przedsiębiorstwach. Przedstawiciele BMC na liście referen-cyjnej wymieniają m.in. Telekomunikację Polską SA, Polkomtel, PKN Orlen, PKO BP i MSWiA. Ogólna wartość kontraktów zawartych z polskimi klientami przekroczyła 15 mln USD. Przedstawiciele firmy twierdzą, że typowy klient BMC Software to przedsiębiorstwo o rozproszonej, skomplikowanej infrastrukturze informatycznej, na którą składają się aplikacje wielu producentów.

Cel na najbliższy rok to pozyskanie nowych partnerów i podwojenie liczby klientów. "CompFort/Meridian nadal pozostanie głównym partnerem i będzie obsługiwać największych klientów. Chcemy nawiązać współpracę z 2, 3 nowymi partnerami, którzy mogliby zająć się rynkiem internetowym, produktami dla przemysłu, zarządzaniem bezpieczeństwem i archiwizacją" - wyjaśnia Robert Głowacki. Partnerzy muszą jednak najpierw zbudować centrum kompetencyjne: zatrudnić co najmniej 5 inżynierów, którzy odbyli cykl szkoleń w Amsterdamie.

Informatyczny patrol

BMC Software należy do największych producentów oprogramowania na świecie. Na polskim rynku firma najbardziej znana jest jako producent oprogramowania Patrol, służącego do zarządzania zasobami informatycznymi przedsiębiorstw, szczególnie do monitorowania pracy systemów operacyjnych, aplikacji, baz danych, sieci, zarządzania poziomem obsługi użytkowników, a także optymalizo- wania wydajności i prognozowania przyszłych potrzeb informatycznych.

BMC Software oferuje - dotychczas nie zaimplementowane w Polsce - produkty z serii Incontrol, przeznaczone do automatyzowania procesów informatycznych, z serii DataOne - do zarządzania rozproszonymi bazami danych pochodzącymi od różnych producentów, m.in. IBM, Informix, Oracle, Microsoft, Sybase, a także specjalizowane systemy do zarządzania OS/390, pamięciami masowymi i archiwizacji danych.

Nowością w ofercie BMC jest usługa SiteAngel, polegająca na bieżącym monitorowaniu serwisów internetowych. SiteAngel dokonuje m.in. pomiarów wydajności i dostępności stron.


TOP 200