BISE centralny

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, jako trzeci w Polsce, wdroży system BankMaster.

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, jako trzeci w Polsce, wdroży system BankMaster.

W ubiegłym roku Rada Polsko-Francuskiego Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA (BISE) opracowała założenia dotyczące rozwoju w najbliższej przyszłości. Oprócz obniżenia kosztów i rozwoju sieci oddziałów, jednym z najważniejszych było wdrożenie nowego, scentralizowanego systemu bankowego. Wybrano oprogramowanie BankMaster angielskiej firmy Kindle Banking Systems.

Zdaniem przedstawicieli BISE, dotąd stosowany system Bankier warszawskiej Elby CSB SA (poprzednio CSBI SA) nie spełniał już wymagań banku. Głównym problemem był brak centralizacji i konsolidacji danych na szczeblu centrali. Każdy z oddziałów miał praktycznie własny, niezależny system.

Szybsza reakcja

Decyzja banku o rozwoju jego infrastruktury informatycznej związana jest ze wzrastającymi wymaganiami konkurencyjnego rynku usług bankowych. "Nowy system nie tylko ma umożliwić nam szybsze otwieranie nowych oddziałów, ale także przyspieszy proces przygotowywania nowych produktów" - mówi Antoni Ptasiński, dyrektor departamentu organizacji i informatyki w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA. Jego zdaniem, czas oferowania klientom nowych produktów może skrócić się nawet o połowę. Obecnie, w skrajnych przypadkach, trwa to nawet 2-3 miesiące. "Pozwoli nam to w lepszy sposób konkurować z innymi bankami i szybciej reagować na zmieniającą się sytuację na rynku" - dodaje.

W ubiegłym roku firma Kindle podpisała strategiczną umowę z warszawskim Ster-Projektem SA, obejmującą prowadzenie sprzedaży systemów angielskiego producenta, serwisu oraz podejmowania wspólnych akcji marketingowych i dostosowania rozwiązań Kindle do wymagań polskiego systemu bankowego. "Chcemy jak najszybciej podpisać umowę, w której Ster-Projekt zobowiąże się do współpracy z nami w dostosowywaniu BankMastera do polskich warunków, a przede wszystkim w opracowaniu interfejsów do wymiany informacji z Krajową Izbą Rozliczeniową i Narodowym Bankiem Polskim" - twierdzi Antoni Ptasiński. Warszawska spółka ma również w przyszłości zaoferować wsparcie techniczne.

Wdrożony w Polsce

Oprogramowanie Kindle Banking Systems wybrano po rozesłaniu zapytań ofertowych do 10 firm w kraju i za granicą. Jednym z podstawowych warunków stawianych dostawcy było wdrożenie jego aplikacji w Polsce. BankMaster działa już w AmerBanku i centrali Wielkopolskiego Banku Kredytowego. "Jesteśmy zbyt małym bankiem, aby testować wprowadzanie na rynek nowego produktu" - stwierdzają przedstawiciele BISE. Wśród innych stawianych warunków były także: model scentralizowany systemu, łatwa jego parametryzacja (zmiany można wprowadzać bez ingerencji w kod źródłowy).

BankMaster będzie realizował centralną księgowość, prowadzenie transakcji bankowych oraz system informowania kierownictwa. W każdym oddziale banku ma być zainstalowane oprogramowanie, służące do autoryzacji obsługi klientów - BranchPower, współpracujące z systemem BankMaster. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zainstaluje także oprogramowanie DataStore firmy Kindle, pracujące pod systemem Windows, które posłuży do archiwizacji danych.

Trwa obecnie wdrożenie systemu. Najpierw obejmie ono centralę, a następnie 4 oddziały. Według przewidywań, BankMaster zostanie uruchomiony do końca tego roku.


TOP 200