BI w służbie sprzedaży i marketingu

Powszechne będzie tworzenie i analizowanie wzorców zachowań konsumentów. Granice pomiędzy rozwiązaniami CRM i systemami analitycznymi będą się zacierać.

BI w służbie sprzedaży i marketingu

Systemy analityczne wrosły w biznes na dobre, choć biznes nadal nie zawsze umie wykorzystać pełnię ich możliwości. Osiągnięcie większych korzyści zwykle wymaga zmian organizacyjnych i procesowych. Tymczasem systemy Business Intelligence ewoluują w stronę kompleksowych platform gromadzących, agregujących i przetwarzających informacje z różnych obszarów biznesu. Mechanizmy analityczne czerpią dane wprost z sieci społecznościowych oraz systemów logistycznych. Sięgają bezpośrednio w głąb kanałów komunikacji z klientami i kontrahentami. Tak dalekiej integracji systemów wspierających zarządzanie ze źródłami informacji wykraczającymi poza jeden proces biznesowy i poza jedną organizację nie było nigdy wcześniej. Otwiera to drogę do nieprzebranych wręcz analiz i prognoz na temat wszystkiego, co może mieć wpływ na prowadzoną działalność. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się dziś analizy dotyczące sprzedaży i obsługi klienta.

9 trendów, które zmieniają rynek BI

1. Analityka in-memory

2. Kolumnowe systemy zarządzania bazami danych (CODB)

3. Software as a Service i Cloud Computing

4. Nowe sposoby wizualizacji prezentacji danych

5. Zintegrowane mechanizmy wyszukiwania danych

6. Mobilne systemy analityczne

7. Integracja informacji

8. Analiza scenariuszowa what-if

9. Systemy zarządzania danymi analitycznymi

Źródło: Gartner

Jednocześnie systemy analityczne wywierają istotny wpływ na zmiany modelu kierowania organizacjami. Zarządzanie staje się sztuką coraz bardziej usystematyzowaną i zautomatyzowaną. Przewidywanie zachowań klientów i ich potrzeb oraz prognozowanie sytuacji w obrębie złożonych łańcuchów logistycznych ma coraz mniej wspólnego z tradycyjnymi metodami zarządzania. Coraz mniej tu również miejsca na decyzje uznaniowe, nie poparte wielowymiarowymi analizami. Wszystko to dlatego, że na światowym rynku konkurować jest coraz trudniej. Odczuwają to zwłaszcza największe korporacje, które stały się na tyle ociężałe, skomplikowane i związane z globalną siecią podwykonawców i partnerów, że dokonanie najmniejszej nawet zmiany procesowej jest tam ogromnym problemem. Pozostaje wnikliwa analiza otoczenia i działania prognostyczne, mające na celu wyprzedzenie konkurencji.

Analityka na nowo...

Rynek biznesowych rozwiązań analitycznych jest uznawany za jeden z najbardziej perspektywicznych, ale i najszybciej zmieniających się. Ewolucja systemów BI nie ustaje. Podobnie jak w przeszłości systemy klasy ERP, tak dzisiaj oprogramowanie analityczne zyskuje na elastyczności, modularności i szybkości działania. Często wykorzystuje się nowe technologie związane z eksploracją, agregacją i kontrolą jakości danych oraz integracją informacji.

Coraz rzadziej systemy analityczne funkcjonują w oderwaniu od innych rozwiązań biznesowych. Wykorzystanie analityki biznesowej powoduje zmiany w modelu zarządzania na wszystkich szczeblach organizacji. Mówi się m.in. o strategiach opartych na wzorcach zachowań konsumentów, technikach optymalizacji procesów decyzyjnych, a nawet sterowaniu organizacją pod kątem bieżących i przewidywanych zmian rynkowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200