BI musi wyjść na zewnątrz firmy

Analitycy Gartnera i dyrektorzy działów IT stwierdzili na konferencji Gartner BI Summit, że systemy BI powinny śledzić coraz większe obszary danych dotyczących działania firmy i jej otoczenia.

Powiązanie analityki biznesowej z szerszym spektrum kryteriów określających efektywność informatyzacji i skuteczność realizacji celów strategicznych firmy może pozwolić na uzyskanie przewagi strategicznej. Większość systemów Business Intelligence funkcjonujących w przedsiębiorstwach zajmuje się jednak głównie analizą danych dotyczących wewnętrznej organizacji firmy. Analizie poddawane są informacje na temat przeszłej sprzedaży, przychodów, zysków i kosztów. Uzyskane w ten sposób wyniki mają wpłynąć na poprawę efektywności operacyjnej i obniżenie kosztów działania. Patrick Meehan, analityk Gartnera, jest zdania, że uzyskiwane w ten sposób analizy, raporty i zestawienia mają wartość głównie w zarządzaniu taktycznym i nie wykorzystują potencjału strategicznego systemów analityki biznesowej. Przedsiębiorstwa mogłyby zyskać bardziej długofalowe korzyści z systemów poprzez powiązanie ich z danymi ściśle związanymi z przyszłością, pochodzącymi zarówno z wewnątrz firmy, jak i ze źródeł zewnętrznych.

Szefowie firm powinni zadać sobie trud sformułowania dwóch lub trzech strategicznych pytań, na które odpowiedź powinna być regularnie uzyskiwana dzięki systemom BI, a następnie określić, jakie dane muszą być regularnie gromadzone i analizowane, by uzyskać poszukiwaną odpowiedź. Analitycy Gartnera są zgodni, że BI nie jest czymś, co można kupić, zwłaszcza z pudełka. BI jest w większym stopniu metodologią zadawania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi. Konsekwencją wdrożenia systemu BI powinna być możliwość przewidywania pojawiających się okazji biznesowych. Michael Smith, inny analityk Gartnera uznał, że aby to osiągnąć, firmy muszą gromadzić dane nie tylko dotyczące przeszłości, ale też wskaźniki określające przyszłość. Szersza analiza może mieć pokaźny wpływ na ostateczne wyniki firmy.

Smith zauważył, że większość informacji w systemach BI to wskaźniki, które nijak mają się do teraźniejszości. Aby osiągnąć większą efektywność systemu Business Intelligence, firma może śledzić na przykład status perspektywicznych kontaktów handlowych, co pozwoli prognozować wyniki finansowe w kolejnych kwartałach. Analiza czynników zewnętrznych, takich jak koszty transportu surowców czy indeksu inflacji, może pozwolić firmie dokonać niezbędnych korekt działania, dzięki którym najlepiej i najszybciej zaadaptuje się w danej rzeczywistości gospodarczej.

Trudności w realizacji

Wszechobecność Internetu sprawia, że uzyskanie tego rodzaju informacji ze źródeł zewnętrznych jest banalne. Prawidłowe wykorzystanie tych danych może znacznie poprawić zdolność firmy do szybkiego reagowania na zmiany zewnętrzne i wewnętrzne. Przedsiębiorstwo musi być w stanie dokonywać efektywnej korelacji danych i wiedzieć, które wskaźniki są bezpośrednio skorelowane z jej wynikami biznesowymi. "W analityce biznesowej chodzi bowiem ostatecznie o to, by dysponując bardziej precyzyjnymi danymi, podejmować lepsze decyzje biznesowe. Szerszy system BI pozwoli na opisową analizę i prognozę danych, określenie, co się zdarzyło, dlaczego, a następnie przewidzenie konsekwencji nadchodzących zdarzeń" - powiedział Bill Hostman, główny prelegent konferencji Gartner BI Summit.

Nie od dziś mówi się o konieczności połączenia systemów BI z szeroko rozumianą strategią przedsiębiorstwa. Specjaliści zauważają, że firmy od jakiegoś czasu szukają systemów opartych na analizach predykcyjnych, wspierających podejmowanie lepszych decyzji. Problem w tym, że wielu szefów działów IT jest zdania, że rady analityków Gartnera teoretycznie mają sens, ale ich implementacja nieodmiennie napotyka na trudności. Zazwyczaj prośby kierowane do grup wsparcia systemów analityki biznesowej przechodzą przez szereg szczebli zarządzania. W trakcie tej podróży po firmowej hierarchii gubi się początkowa koncepcja i tracona jest elastyczność działania oraz współdziałania. Aby Business Intelligence rzeczywiście zyskał na znaczeniu, potrzebne jest jego umiejscowienie w kompetencjach członków zarządów.

Na podstawie: Jaikumar Vijayan: BI must become part of broad IT strategy, Computerworld.

Więcej źródeł, więcej analiz

Możliwości, jakie daje rozwój technologii IT, pozwalają na tworzenie coraz bardziej skomplikowanych, wielowymiarowych analiz biznesowych. Poddawane są im coraz bardziej wyszukane dane pochodzące z najróżniejszych źródeł. Rozwiązania analityki biznesowej sięgają m.in. do informacji pochodzących z systemów informatycznych działających u partnerów biznesowych oraz do Internetu. Analizom poddawane są także kolejne procesy biznesowe. Wszystko po to, aby wygrać z konkurencją dzięki wyższej efektywności kosztowej, szybkości i lepszemu przygotowaniu na zmiany. Szczególnie widoczny jest rozwój funkcjonalności związanych z przetwarzaniem informacji o klientach, wykrywania nadużyć oraz oceny ryzyka biznesowego. Wzrost obciążenia systemów BI to także rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Nie powinny więc dziwić liczne zapowiedzi dotyczące bardziej wydajnych algorytmów i rozwiązań zwiększających wydajność systemów klasy BI oraz mechanizmów pozwalających na tworzenie rozbudowanych analiz bezpośrednio w pamięci komputera.(pw)


TOP 200