BI, Big Data, hybryda?

To było bardzo udane spotkanie Klubu CIO. Klubowa sala wypełniła się po brzegi dzięki tematowi i mocnemu programowi, w którym prym wiedli sułtani Big Data z ICM UW oraz świetni mówcy i paneliści. Dzięki nim dyskutowaliśmy o wielu perspektywach i aspektach wielkiej zmiany w sposobie wykorzystania informacji przez biznes.

BI, Big Data, hybryda?
Kapitalny wkład w spotkanie wnieśli Prof. Marek Niezgódka i dr Łukasz Bolikowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW).

BI, Big Data, hybryda?

Łukasz Bolikowski, ICM UW

BI, Big Data, hybryda?

Prof. Marek Niezgódka, szef ICM UW

Wystąpienie ICM przyniosło optymistyczne przesłanie. Dzisiaj to czołowe centrum badawcze na świecie, ceniony partner projektów naukowych i biznesowych. ICM posiada wyjątkowe kompetencje, te związane z Big Data, programowanie, statystyką, matematyką, ale także w zakresie aplikacji technologii do biznesowych wyzwań, w zakresie zestawiania efektywnej współpracy na linii uczelnie – biznes. ICM UW to współtwórcy sukcesów, produktów coraz większej liczby polskich firm. Rzeczywistej, a nie marketingowej transformacji do modelu biznesu dla którego paliwem są dane, do modelu cyfrowego biznesu.

Zobacz również:

BI, Big Data, hybryda?

O Data Lakes - ponownie, nie w kategoriach koncepcji, ale wartości dla biznesu - mówił Stanisław Leszczyński z EMC. Data Lakes w tym ujęciu jest gotową i działającą architekturą do zarządzania całym spektrum danych i informacji. Marcin Marciniak, redaktor Computerworld i szef programowy konferencji Semafor krótko, ale poprzez interesujący przykład dowiódł, jakie wyzwanie stanowi dla bezpieczeństwa adaptacja do modelu firmy działajacej w oparciu o dane.

BI, Big Data, hybryda?

Podczas przerwy poprzedzającej panel, wspólnie z partnerami z Integrated Solutions i EMC wręczyliśmy klubowiczom książkę Petera High'a "Implementing World Class IT Strategy". To książka cenna i unikalna szczególnie może dlatego, że autor zwraca się w niej do CIO jako prawdziwych partnerów biznesowych. Pozycja zebrała znakomite recenzje wśród najlepszych CIO a wstępem do aktualnego wydania poprzedził ją Filippo Passerini, szef GBS i CIO w Procter&Gamble.

BI, Big Data, hybryda?

Cały Klub rozdyskutował się podczas panelu. Mieliśmy szansę uchwycić różne perspektywy, dotknąć wielu aspektów decyzji dotyczącej tytułowego dylematu, przed którym dziś stają firmy.

BI, Big Data, hybryda?

Sławomir Pawlak, CIO Grupy Raben mówił o powodach zainteresowania biznesu Big Data – tych krótko i długofalowych nadziejach. Jakie twarde argumenty stoją za poszukiwaniem przez Grupę Raben sposobu zaadaptowania nowego podejścia analitycznego i prognostycznego w biznesie. Prof. Marek Niezgódka, szef ICM i Tomasz Grabowski, Senior manager Accenture przytaczali przykłady współpracy z biznesem z różnych branży przy projektach i inicjatywach w których oś stanowiła zmiana paradygmatu zarządzania informacją. Prof. Andrzej Sobczak, profesor Szkoły Głównej Handlowej jako strażnik perspektywy architektonicznej wskazywał na uwarunkowania nowego Data Governance: zmiana i adaptacja rozwiązań Big Data oznacza przeformułowanie nie tylko zestawu kompetencji, ale w szczególności ról. Ta refleksja i ten punkt widzenia są nieodzowne przy przygotowaniu transformacji do modelu w którym firma szerzej, pełniej otwiera się na dane i informacje jako źródło przewagi rynkowej.

Panelistom udało się skutecznie sprowokować szeroką dyskusję, w której warto mówiliśmy m.in. o znaczeniu jakości danych wczoraj i dziś, odpowiedzialności za nią, zjawisku monetyzacji danych i innych kwestiach. Także w części nieformalnej, po oficjalnym programie długo jeszcze wymienialiśmy kontakty i rozmawialiśmy o szczegółach i poruszonych tematów.

Dobrze to rokuje przed spotkaniem czerwcowym - temat z Agendy CIO 2015 dotyczy informatyzacji usług publicznych i sektora publicznego; naszym celem jest poznanie, wymiana, porównanie praktyk CIO reprezentujących instytucje centralne oraz firmy państwowe oraz CIO z firm prywatnych. Zapraszam już dziś - do zobaczenia na Czerwcowym Spotkaniu Klubu CIO, 25 czerwca w Warszawie.


TOP 200