BESO pomaga bezradnym

BESO - British Executive Service Overseas - niezależna organizacja charytatywna założona przed dwudziestu laty z inicjatywy Instytutu Dyrektorów, Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego (CBI) i rządu chce pomóc polskim menedżerom, biznesmenom i dyrektorom przedsiębiorstw państwowych w komputeryzowaniu i wdrażaniu programów komputerowych w ich firmach. Informację taką przekazał 1 czerwca br. przedstawiciel BESO (regional director) Wojciech Pilecki, który przybył z Londynu na spotkanie z przedstawicielami ministerstw i centralnych urzędów w Instytucie Brytyjskim w Warszawie.

BESO - British Executive Service Overseas - niezależna organizacja charytatywna założona przed dwudziestu laty z inicjatywy Instytutu Dyrektorów, Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego (CBI) i rządu chce pomóc polskim menedżerom, biznesmenom i dyrektorom przedsiębiorstw państwowych w komputeryzowaniu i wdrażaniu programów komputerowych w ich firmach. Informację taką przekazał 1 czerwca br. przedstawiciel BESO (regional director) Wojciech Pilecki, który przybył z Londynu na spotkanie z przedstawicielami ministerstw i centralnych urzędów w Instytucie Brytyjskim w Warszawie.

Doradcy BESO udzielają swych usług bezpłatnie ale "klienci" tej organizacji mają obowiązek zapewnienia dla eksperta zakwaterowania, wyżywienia i transportu na czas jego pobytu w przedsiębiorstwie. Przeciętny pobyt doradcy trwa ok. 2 miesięcy, minimum 2 tygodnie. Głównym celem BESO jest pomoc w doskonaleniu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi przez pomoc doradczą fachowców ochotników w różnych dziedzinach gospodarki.

Na liście ochotników BESO jest ok. 2100 doradców, w większości "młodych" emerytów, pragnących podzielić się z potrzebującymi fachowym doświadczeniem. Specjalistów w dziedzinie informatyki, szczególnie w wykorzystaniu komputerów w przedsiębiorstwach jest 64.

Zaproszenie - zawarcie umowy z BESO jest bardzo proste; wystarczy złożyć na ręce przedstawiciela BESO w Polsce - Jana Kossakowskiego lub bezpośrednio w londyńskiej centrali podanie o przyznanie eksperta, podając podstawowe dane o przedsiębiorstwie zapraszającym, szczegóły rodzaju pracy eksperta i na koniec poznać się i przyjąć warunki umowy. W warunkach tych jest mowa m.in. o tym, iż ekspert nie będzie uważany za przedstawiciela BESO i upoważniany do zobowiązywania BESO w jakikolwiek sposób. Oznacza to, iż organizacja gwarantuje fachowość, poświadczoną wcześniej przysłaną zamawiającej firmie curriculum vitae doradcy. Wszystkie informacje o zakładzie i jego produkcji przekazane ekspertowi z zaznaczeniem, że są poufne będą traktowane jako poufne. Po zakończeniu pracy doradca sporządza raport i osobno ocenę jego pracy w firmie.

BESO fundusze na działanie czerpie z dobrowolnych dotacji brytyjskich przedsiębiorstw, dotacji rządu przez Urząd Rozwoju Innych Krajów (0verseas Development Administration) i innych. Do dziś BESO wykonało ponad 2000 zadań eksperckich w 82 krajach. W Polsce z rad brytyjskich ekspertów skorzystały m.in. Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie, Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL" w Rzeszowie i Biuro Badawcze ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Szczegółowe informacje na temat warunków bezpłatnego doradztwa ekspertów BESO uzyskać można w Warszawie - tel. 12-35-10, fax - 625-50-65, tlx 825 316 u przedstawiciela BESO w Polsce Jana Kossakowskiego lub w centrali w Londynie: 164 Vaux Bridge Road, London SWIV 2RB, tel. 071 630 0644, fax 071 630 0624, tlx 918 802 DP G.


TOP 200