BEA ulepsza portale

AquaLogic Interaction Grid Search i AquaLogic.Net Application Accelerator to nowe aplikacje dla infrastruktur portalowych oferowane przez BEA Systems. Firma udostępniła też uaktualnienie rozwiązań AquaLogic User Interaction.

AquaLogic Interaction Grid Search i AquaLogic.Net Application Accelerator to nowe aplikacje dla infrastruktur portalowych oferowane przez BEA Systems. Firma udostępniła też uaktualnienie rozwiązań AquaLogic User Interaction.

AquaLogic Interaction Grid Search to skalowalna infrastruktura wyszukiwania przeznaczona do wdrażania w portalach i opracowywania aplikacji opartych na portalu. Umożliwia ona przeszukiwanie dokumentów i plików niesformatowanych, współdzielonych, stron WWW, treści tworzonych przez użytkowników i społeczności internetowe oraz zawartości portali.

Z kolei AquaLogic .Net Application Accelerator ułatwia integrację aplikacji i usług Microsoft ASP.NET z portalami opartymi na rozwiązaniach BEA AquaLogic Interaction i BEA WebLogic Portal, a także portalami innych producentów zrealizowanymi w technologii Java. Natomiast uaktualnienia dotyczą AquaLogic Interaction, AquaLogic Interaction Collaboration i AquaLogic Interaction Analytics, które są elementami platformy SOA 360.

Nowa wersja AquaLogic Interaction została wyposażona m.in. w funkcje obsługi dodatkowych serwerów aplikacyjnych, systemów operacyjnych i baz danych, takich jak BEA WebLogic Server, Solaris 10, SQL Server 2005 i Oracle RAC 10G R2. AquaLogic Interaction Collaboration 4.2 zawiera ulepszone mechanizmy obsługi współużytkowanych dokumentów, funkcje do zarządzania projektami, dyskusjami w trybie online, zespołowymi kalendarzami i umożliwia automatyczną integrację z AquaLogic .

AquaLogic Interaction Analytics 2.0 to nowa wersja systemu do śledzenia i pomiarów wykorzystania portali, rozszerzona m.in. o możliwość rozbudowy z wykorzystaniem zdalnych interfejsów API w celu śledzenia niestandardowych zdarzeń i obiektów oraz rozbudowane zabezpieczenia i narzędzia do zarządzania.


TOP 200