BEA ujednolica produkty portalowe

Podczas konferencji BEA World w Pekinie, firma poinformowała o planach unifikacji produktów WebLogic Portal i AquaLogic Interaction poprzez zaprojektowanie serii wspólnych komponentów i usług, które zostaną użyte w przyszłych wersjach tych produktów.

W pierwszej fazie BEA zamierza ujednolicić technologie, które pozwolą na zwiększenie zakresu współdziałania WebLogic Portal i AquaLogic Interaction, umożliwiając współdzielenie portletów i innych elementów stron webowych.

W tym celu firma planuje wydanie implementacji JSR-168 (Java Specification Request) i WSRP (Web Services for Remote Portlets) wykorzystujących Javę i specyfikację OASIS. Zarówno WebLogic Portal jak i AquaLogic Interaction mają używać implementacji WSPR do tworzenia portletów, które mogą być współużytkowane przez dowolny inny portal obsługujący WSRP. Możliwość taka będzie dostępna w połowie roku 2006.

Po realizacji tego etapu, BEA zamierza udostępnić pewne możliwości portali WebLogic i AquaLogic w postaci zestawu wspólnych usług, które będą mogły być używane z WebLogic Portal i AquaLogic Interaction lub niezależnie. Komponenty te mają być dostępne jako oddzielne produkty w drugiej połowie roku 2006.

W kolejnym kroku planowane jest zunifikowanie tych komponentów infrastrukturalnych i usług w ramach jednego środowiska, które może spełniać wymagania różnych aplikacji, w tym portali i aplikacji kompozytowych. Użytkownik będzie mógł tworzyć aplikacje sięgając do potrzebnych mu komponentów i usług. Taki wspólny zestaw komponentów, który będzie używany w przyszłych wersjach WebLogic Portal i AquaLogic Interaction, ma być gotowy w roku 2007.

Oprócz planów budowy wspólnej bazy programowej dla produktów portalowych, BEA zapowiedziała także wydanie w roku 2006 kilku nowych produktów.

Pierwszym z nich jest Project Runner, przeznaczony do tworzenia aplikacji kompozytowych. Drugim, Project Holland - aplikacja pozwalająca na tworzenie portali w ramach współpracy pomiędzy użytkownikami biznesowymi. Trzecim produktem jest Project Graffiti, przeznaczony do wykrywania i klasyfikowania informacji w szerokim wachlarzu aplikacji, obejmujących m.in. system plików Windows i Lotus Notes. Wszystkie trzy produkty maja pojawić się w drugiej połowie 2006r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200