BEA udostępnia narzędzia integracyjne SOA

BEA Systems zapowiedziała trzy pierwsze składowe zestawu narzędzi Enterprise Integration Portfolio (EIP), który ma wspomagać użytkowników na rożnych etapach wdrażania rozwiązań SOA.

EIP zawiera przyszłe wydania dwóch istniejących produktów - WebLogic Integration (WLI) 9.2 i AquaLogic Service Bus (ALSB) 2.6, oraz nowe narzędzie, łączące WLI i ALSB. Z czasem BEA może dodawać do tego zestawu inne narzędzia, w miarę potrzeby zwiększenia współdziałania pomiędzy tymi produktami.

Nowe narzędzie nazywa się AquaLogic Integrator i początkowo pozwoli na integrowanie bieżących wersji WLI i ALSB (odpowiednio: 8.1.6 i 2.5). Nowe wydanie narzędzia dla WLI i ALSB pojawi się z chwilą wypuszczenie nowych wersji tych produktów pod koniec br.

WLI skupia się na ścisłym integrowaniu różnych procesów przedsiębiorstwa, takich jak aplikacje, natomiast ALSB ułatwia bardziej luźne połączenia pomiędzy usługami.

Nowe mechanizmy WLI 9.2 obejmują m.in. środowisko projektowe oparte na Eclipse, natomiast ALSB 2.6 ma zapewniać użytkownikom możliwość dostosowywania, do własnych potrzeb, sposobu zarządzania integracją usług. ALSB 2.6 zawierać ma także kilka mechanizmów przeznaczonych do wspierania dużych wdrożeń SOA.

EIP tworzy istotną część platformy BEA SOA 360, łączącą trzy jej podstawowe rodziny produktów - AquaLogic, WebLogic i Tuxedo - z zestawem narzędzi Workspace 360. Firma zamierza stopniowo udostępniać kolejne elementy SOA 360, w ciągu dwóch, trzech lat.