BEA: e-commerce w konwencji SOA

BEA Systems udostępniła nowa wersję narzędzia e-commerce, która zgodnie z obowiązującymi trendami charakteryzuje się wykorzystaniem podejścia SOA.

AquaLogic Commerce Services w wersji 6.0 zawiera dodatkowo ponad 30 nowych web services oraz ulepszoną integrację z innymi platformami BEA, takimi jak WebLogic Portal 10.2 i WebLogic Server 10, a także z BEA Workshop, co ma uprościć budowanie zunifikowanych aplikacji e-commerce zawierających produkty serii WebLogic i AquaLogic.

Wersja 6.0 umożliwia sprzedawcy online zarządzanie wieloma sklepami z pojedynczej instalacji produktu.

Zobacz również:


TOP 200