BEA XMLBeans

BEA Systems przedstawiła technologię BEA XMLBeans, opracowaną w celu uproszczenia procesu obsługi danych w formacie XML w aplikacjach napisanych w języku Java.

BEA XMLBeans ma uprościć proces korzystania z danych w formacie XML w aplikacjach Javy, zapewniając prosty, wygodny i oparty na obiektach Javy wgląd w dane XML.

W przeciwieństwie do innych rozwiązań w języku Java, opartych na translacji danych, BEA XMLBeans umożliwia zachowanie danych XML w pierwotnej postaci przy jednoczesnym wykorzystaniu zalet oferowanych przez Javę w zakresie elastyczności i efektywności.

Zobacz również:

Rozwiązanie BAE XMLBeans jest dostępne jako bezpłatna usługa pod adresem:http://dev2dev.bea.com/techtrack/detail.jsp?highlight=xmlbeans.


TOP 200