BEA WebLogic Real Time Core Edition 1.1

BEA Systems udostępniła nową wersję platformy WebLogic Real Time (WLRT) Core Edition dla środowisk Java działających w czasie rzeczywistym. Platforma ma umożliwiać aplikacjom w języku Java uzyskanie szybkiego i przewidywalnego czasu reakcji wymaganego przez środowiska działające w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie ma również zwiększyć wydajność programistów tworzących aplikacje w środowisku Java. Platforma WLRT Core Edition 1.1, wchodząca w skład rodziny produktów BEA WebLogic, umożliwia wdrożenie architektury zorientowanej na usługi (SOA) w środowisku Java, zapewniając przy tym wyższą wydajność. Rozwiązanie WRLT umożliwia również tworzenie aplikacji działających w czasie rzeczywistym z użyciem języka Java w przypadkach, gdzie wcześniej koniecznym było posługiwanie się językiem C lub C++. Aplikacje działające w czasie rzeczywistym, tworzone w języku Java, łatwiej integrują się z architekturą SOA.

Dodatkowe składniki oprogramowania WebLogic Real Time obejmują maszynę wirtualną BEA JRockit oferującą m.in. funkcję deterministycznego czyszczenia pamięci, narzędzie BEA JRockit Runtime Analyzer (JRA) do analizowania opóźnień aplikacji, oraz BEA WebLogic Express Basic Edition, mechanizm obsługi serwletów Java. Platforma WLRT obsługuje także architekturę Sun SPARC.

Zobacz również:

Platformę aplikacyjną BEA WebLogic Real Time Core Edition 1.1 można pobrać z witryny BEA Systems.