BEA Systems w rękach Oracle'a

BEA Systems trzy miesiące temu odrzuciła ofertę Oracle'a opiewającą na 6,7 mld USD. Larry Ellison podniósł stawkę i spółka zostanie przejęta za 8,5 mld USD.

BEA Systems trzy miesiące temu odrzuciła ofertę Oracle'a opiewającą na 6,7 mld USD. Larry Ellison podniósł stawkę i spółka zostanie przejęta za 8,5 mld USD.

8,5 mld USD

będzie kosztować przejęcie BEA Systems przez Oracle'a.

Transakcja ma zostać zakończona w połowie roku. Narzędzia middleware, w których specjalizuje się BEA, zostaną włączone do pakietu Fusion. Zastosowanie aplikacji warstwy pośredniej opracowanych przez BEA prawdopodobnie przyspieszy proces przechodzenia Oracle'a na oprogramowanie middleware wykorzystujące możliwości języka Java. Umożliwi również lepsze wykorzystanie SOA.

Porozumienie to kończy okres dywagacji na temat dalszego losu BEA. Sprawdziły się prognozy większości obserwatorów, którzy uważali, że do transakcji tak czy inaczej dojdzie. Przewidywali, że władze BEA nie będą miały innego wyjścia niż zgodzić się na warunki stawiane przez Oracle'a, m.in. dlatego, że żaden z innych dużych graczy nie był zainteresowany zakupem. Taki stan rzeczy potwierdził Larry Ellison. "Nasi klienci od dawna sugerowali nam przejęcie BEA" – powiedział. Tymczasem klienci boją się przejęcia BEA przez Oracle. Największe obawy dotyczą ewentualnego wzrostu kosztów utrzymania aplikacji przejmowanej firmy. Obawy dotyczą również dalszych warunków licencjonowania produktów BEA. Według klientów Oracle'a, nie jest zaś jasne, które rozwiązania koncern zamierza rozwijać – swoje, czy te stworzone przez BEA.


TOP 200