BEA AquaLogic Business Process Management 5.7

BEA Systems zaprezentowała oprogramowanie AquaLogic BPM Suite w wersji 5.7, pierwszej od momentu przejęcia w marcu br. firmy Fuego.

AquaLogic BPM Suite 5.7 ma ułatwiać włączenie procesów biznesowych w ramy architektury SOA przez zapewnienie przeglądania, wykrywania i dynamicznego powiązania w odniesieniu do usług zarządzanych. Pozwala to na oddzielenie złożoności systemu od procesów biznesowych i utworzenie bardziej elastycznej infrastruktury.

Wśród nowych funkcji systemu AquaLogic BPM 5.7 można wymienić m.in.: obsługę standardu UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) v3.0, repozytorium szablonów procesów oraz katalog ról, udoskonalone konsole monitorowania działalności biznesowej BAM (Business Activity Monitoring), scenariusze integracji tworzone przy użyciu narzędzia WebLogic Integration i magistrali AquaLogic Service Bus oraz udoskonalone funkcje dokumentowania i interfejsy programowania.

Pakiet AquaLogic BPM jest podstawowym elementem platformy SOA 360, zapowiedzianej w zeszłym miesiącu na konferencji BEAWorld 2006 w San Francisco. Obejmuje ona wszystkie trzy serie produktów firmy BEA Systems, tj. AquaLogic, WebLogic i Tuxedo, a także najnowsze rozwiązanie BEA Workspace 360.


TOP 200