BCC uzupełnia

W uzupełnieniu dwóch informacji, dotyczących BCC, a opublikowanych w Computerworld nr 17 oświadczam, że firmy Techmex International Warszawa i Blue Bridge prowadziły przed Komisją Pojednawczą BCC spór o sposób wykorzystania listy referencyjnej pracowników Blue Bridge. Spór w tym przedmiocie został zażegnany i firmy osiągnęły porozumienie. Na tym sprawa została zamknięta.

W uzupełnieniu dwóch informacji, dotyczących BCC, a opublikowanych w Computerworld nr 17 oświadczam, że firmy Techmex International Warszawa i Blue Bridge prowadziły przed Komisją Pojednawczą BCC spór o sposób wykorzystania listy referencyjnej pracowników Blue Bridge. Spór w tym przedmiocie został zażegnany i firmy osiągnęły porozumienie. Na tym sprawa została zamknięta.

Wszystkie inne wątki sporu znajdują się poza BCC i stanowisko klubu jest w tej mierze neutralne. Przepraszam pana Jacka Tylca, prezesa Blue Bridge za niefortunne wykorzystanie jego nazwiska w komentarzu wiceprezesa Z. Żurka, wykraczającym poza protokół Komisji Pojednawczej.

Marek Goliszewski

Prezes Zarządu Business Centre Club


TOP 200