BCC poszerza współpracę z SAP

Poznańska spółka konsultingowa została partnerem SAP w zakresie budowy hurtowni danych oraz wdrożeń systemów strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Business Consulting Center uzyskała tytuły potwierdzające kompetencje we wdrożeniach rozwiązań SAP BW oraz SAP SEM. SAP Business Information Warehouse jest narzędziem ujednolicającym przechowywanie danych i sposób raportowania w całej firmie. Pozwala łączyć dane pochodzące z różnych aplikacji SAP z danymi z innych systemów zewnętrznych. Natomiast SAP SEM to linia rozwiązań wspierających strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym budżetowanie oraz pomiar efektywności działania. Należą do nie takie produkty jak SEM-BPS (planowanie strategiczne i symulacja - aplikacja obsługująca proces budżetowania) oraz CPM-BSC (strategiczna karta wyników).

Zobacz również:


TOP 200