BCC idzie za granicę

Minął kolejny dobry rok dla BCC. W 2007 roku grupa osiągnęła 50,2 mln przychodów ze sprzedaży. Oznacza to 34% wzrost w stosunku do roku 2006. Biorąc pod uwagę spółkę zależną BCC 7milowy, wzrost był jeszcze wyższy i sięgnął 43%. Łączne obroty dla BCC i 7milowego w ub.r. sięgnęły 62,3 mln zł. o 50% wzrosła także liczba konsultantów zatrudnionych w BCC.

Dobre wyniki są następstwem koniunktury na rynku ERP. W ub.r. BCC zdobyło kilka nowych kontraktow dla grup kapitałowych takich jak PKN Orlen (Orlen Gaz, Orlen Oil, Rafineria Trzebinia) i Krośnieńskie HutySzkła.

W najbliższych miesiącach rozpocznie kolejny tego typu projekt dla AmRest, operatora sieci KFC, Pizza Hut, Burger King, RodeoDrive, freshpoint. Wdrożenie SAP w obszarze finansów, kontrolingu, sprzedaży, kadr i płac, łącznie z systemem Business Intelligence, umożliwiającym raportowanie danych zarządczych w oparciu o hurtownię danych SAP BW obejmie biznes w Polsce, Republice Czeskiej w Rosji i na Węgrzech.

25% z zagranicy

Już ¼ przychodów BCC pochodzi z kontraktów za granicą. "Inaczej niż w przypadku konkurencji nasza ekspansja skierowana jest nie na wschód, a na zachód. Bardzo cieszy nas, że zdobywamy tam nowych klientów nie ceną, a przede wszystkim jakością naszych usług" - mówi Bartłomiej Buszczak, nowy prezes BCC. Dlatego też BCC myśli o przejęciu niewielkich firm lub otwarciu własnych oddziałów w Europie Zachodniej i Skandynawii. Na pierwszy ogień pójdzie prawdopodobnie Holandia i Finlandia.

Nowym elementem strategii BCC jest poszerzanie oferty m.in. poprzez wyodrębnianie wyspecjalizowanych spółek w grupie.

Od października 2007 w strukturze grupy BCC działa już INNOVIO, spółka, koncentrująca się na budowie specjalistycznego oprogramowania na indywidualne zamówienie firm i instytucji.

Pod koniec roku BCC otworzyło spółkę External Services, świadczącą usługi administracyjno-księgowe, a także związane z pozyskiwaniem funduszy UE dla pozostałych spółek grupy BCC oraz dla klientów z sektora MSP.

W 2008 roku BCC zamierza powołać kolejne dwa podmioty: firmę BCC Outsourcing, która skoncentruje się na outsourcingu systemów IT; oraz spółkę BCC Edukacja, rozwijającą ofertę szkoleniową grupy w zakresie SAP, innych rozwiązań IT oferowanych przez grupę BCC, oraz szkoleń biznesowych. "Widzimy efekt synergii pomiędzy usługami outsourcingu aplikacji i innymi formami outsourcingu" - wyjaśnia Bartłomiej Buszczak.

Środki na rozwój BCC zamierza pozyskać z giełdy lub od inwestora branżowego. "Przez lata nie interesowaliśmy się ewentualnymi ofertami. Dziś nie mówimy już "nie". Potencjalnemu inwestorowi chcemy jednak postawić kilka warunków, związanych przede wszystkim z zachowaniem autonomii i marki firmy" - mówi Bartłomiej Buszczak.


TOP 200